Valsts policijas darba apjoms ir pieckāršojies

Administratīvo naudas sodu izpilde pašlaik valsts iestādēm sagādā ļoti daudz papildus darba. Pat piecas reizes vairāk darāmā, lai izpildītu uzliktos administratīvos naudas sodus, šobrīd ir Valsts policijai, kur jau tā trūkst cilvēkresursu. Tā secinājusi Valsts kontrole, mudinot sodu izpildi centralizēt un pārskatīt sodu izpildes termiņus. 

2020. gada 1. jūlijā spēkā stājās Administratīvās atbildības likums, nosakot virkni izmaiņu arī administratīvo naudas sodu izpildē. Būtiskākā no tām, ka piemērotais sods ir jāsamaksā mēneša laikā, pretējā gadījumā to nodod piespiedu izpildei tiesu izpildītājam. Kā secina Valsts kontrole, šī reforma Valsts iestādēm birokrātisko slogu un darba apjomu ir palielinājusi, taču rezultāts jeb labprātīgi samaksāto naudas sodu apjoms nav mainījies. “Visvairāk ietekmēt ir Valsts policijas darbs. Valsts policija piemēro un nodrošina izpildi 90% no visiem mūsu valstī piemērotajiem naudas sodiem, attiecīgi Valst policijas darba apjoms ir palielinājies pat piecas reizes. Ir bijis vajadzīgs piesaistīt pat papildus resursus, papildus policistus novirzīt tieši šīs funkcijas izpildei,” saka Valsts kontroles padomes locekle Kristīne Jaunzeme.

Kopumā ar administartīvo naudas sodu izpildi 27 valsts iestādēs pašlaik nodarbojas vairāk nekā 1570 nodarbinātie. Valsts kontrole vērtē, ka šo procesu varētu nodot Valsts ieņēmumu dienesta pārziņā, kas jau šobrīd veic dažādu obligāto valsts maksājumu iekasēšanu. Jaunzeme: “Ja to centralizētu vienā iestādē vienuviet, mēs varētu runāt par kādiem 34 pilnas slodzes nodarbinātajiem. Tādā veidā iestādes atslogojot no šīs atbalsta funkcijas īstenošanas, arī padarot ērtāku procesu privātpersonām.”

Valsts kontroles redzējumā ir jāmeklē mehānismi, kā sekmēt labprātīgu naudas sodu izpildi. Piemēram, ja cilvēks piemēroto naudas sodu pēc mēneša nav samaksājis, viņam nosaka pakalpojumu saņemšanas ierobežojumus un tikai pakāpeniski veic soda piespiedu izpildi pilnas bardzības kārtībā.Foto: Valsts policija