Līvānu novads veidos mobilos klientu apkalpošanas punktus

Līvānu novads plāno ieviest Latvijā līdz šim nerealizētu mobilo sociālo pakalpojumu. Ar speciāli aprīkotu elektrisko mikroautobusu paredzēts sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem tuvāk viņu dzīvesvietai. Mobilajā klientu apkalpošanas centrā iedzīvotāji varēs saņemt visus tos pakalpojumus, kurus šobrīd sniedz valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri. Nupat vietvara noslēgusi partnerības līgumu ar Mažeiķu pašvaldību Lietuvā par sadarbību projekta īstenošanā.

Šā gada janvārī trīs Līvānu novada pagastu bibliotēkās tika atvērti valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri, kas dod iespēju iedzīvotājiem sava pagasta bibliotēkā saņemt gan pašvaldības, gan valsts iestāžu pakalpojumus. Tagad vietvara sākusi īstenot vēl vienu aktivitāti, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo attālākās novada vietās.

Ar partnerības līguma noslēgšanu Līvānos oficiāli atklāts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts, kura laikā Līvānu novada pašvaldībā un Mažeiķu rajona pašvaldībā Lietuvā tiks ieviesti mobilie klientu apkalpošanas punkti lauku teritorijās. “Vajadzība pēc multifunkcionālākiem pakalpojumiem, ko varētu sniegt tuvāk klientiem, ir pieaugusi. Un projekts ir tieši ar šādu mērķi – nodrošināt augstas kvalitātes sociālos pakalpojumus mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, kurām citādi būtu grūtības saņemt šos pakalpojumus,” saka projekta pārstāvis no Lietuvas Mindaugas Samoška.

Šobrīd Līvānu novadā ir četri valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri, kuri atrodas Līvānu pilsētā, Rožupē, Rudzātos un Jersikā. Ar aprīkoto elektrobusu paredzēts doties arī uz citām novada vietām. Pakalpojumus sniegs jau esošie darbinieki.

Līvānu novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Jeļena Pabērza: “Iedzīvotājiem mobilajā ofisā būs iespēja iesniegt kaut kādus iesniegumus pašvaldībai vai pieteikties pases rindai, vai Valsts ieņēmumu dienesta deklarācijas aizpildīt... Respektīvi visu, ko piedāvā parastie, stacionārie KAC, būs iespēja sakārtot arī tajā mobilajā KACā. Plānots, ka tas būs aprīkots ar visu datortehniku, interneta pieslēgumu un tā tālāk, protams, tas būs pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, būs ar pacēlāju. Arī cilvēki, piemēram, ratiņkrēslos var iekļūt busā un sakārtot visas vajadzības.”

Autobusu iegādes laiks plānots aptuveni pēc gada. Viens mikroautobuss būs Līvāniem, viens – Mažeiķiem. Samoška: “Šī ir tā vieta, ar kuru var sākt. Var sākt ar vienu mini busu. Es uzskatu, ka Līvānu teritorijai tas ir pietiekami. Mažeiķi noteikti palielinās skaitu, jo tur ir piecas reizes lielāka populācija nekā Līvānos, bet Mažeiķos vienalga ir saskarsme ar tādām pašām problēmām.”

Lietuvas pārstāvji izstrādās jaunā pakalpojuma metodisko materiālu, savukārt Līvānu pārstāvji veidos video un informatīvos bukletus. Iecerētas arī darbinieku apmācības. Projektu “Mobilā daudzpakalpojumu koncepcijas izstrāde sociāli mazaizsargātām grupām Līvānos un Mažeiķos” 80 procentu apmērā līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Kopējais abu valstu projekta budžets ir vairāk nekā 420 tūkstoši eiro.