Kā Latgalē piesaista mācībspēkus skolām?

Lai veicinātu skolotāju trūkuma mazināšanu, jau gadu Iespējamā misija ar vairākiem sadarbības partneriem realizē Skolotāju izglītības projektu Mācītspēks. Tā galvenais mērķis – piesaistīt skolotāja profesijai dažādu jomu speciālistus. Pašlaik darba gaitas Latgales skolās ir uzsākuši 16 pedagogi, viens no tiem – Daugavpils 10.vidusskolas datorikas skolotājs Andrejs Grigorjevs.

Andrejs ir jauns skolotājs, kurš tikai šogad uzsāka savas darba gaitas šajā vidusskolā. Viņam ir datorsistēmu inženiera izglītība, arī pieredze pasniedzēja darbā - 13 gadus viņš pasniedza kursus pieaugušajiem, kā arī strādāja Rīgas Tehniskajā universitātē par lektoru, savukārt darbs ar skolēniem Andrejam ir jauna pieredze.

"Mēs pašlaik esam tajā etapā, ka nostādinām likumus iekšējos, kas ir mana atbildība, bērnu atbildība, ko drīkst, ko nedrīkst. Tā kā esmu datoriķis, man pirmā stundā vienmēr vieglāk, jo datoriķiem pirmā stunda vienmēr ir drošības instruktāža, tāpēc es ienācu, sāku ar iepazīšanos," stāsta Andrejs.

Pašlaik vidusskolas pedagogu kolektīvā ir 60 cilvēki. Lai arī sākumā iespēja piesaistīt pedagogus projektā Mācītspēks tika uztverta ar skepsi, pašlaik pieņemtais lēmums tiek vērtēts kā ļoti veiksmīgs, norāda skolas direktore Valija Salna: "Cita kaluma cilvēki. Pirmkārt, viņi ir jauni, viņi ir skolā tādi pavisam bez rutīnas, bez stereotipiem, svaigas asinis, vārdu sakot. Te ir tāds zināms risks, ka saslēgsies divas ķēdes daļas – jaunais skolotājs un mūsdienu jaunieši, lai gan tās atsauksmes, ko mēs dzirdam pēc vienas nedēļas - jaunieši sajūsmā."

Skolotāju izglītības projektu Mācītspēks realizē nodibinājums Iespējamā misija kopā ar citiem partneriem, un tā galvenā ideja - piesaistīt skolotāja profesijai dažādu jomu speciālistus. Tas ir iemesls, kāpēc Andrejs ir nolēmis piedalīties šajā iniciatīvā, jo viņaprāt tieši profesionāļi, kas ir kaut ko sasnieguši, nākot uz skolu spēs dod bērniem pieredzē balstītas zināšanas: "Es sapratu, ka beidzot atradu iespēju īstenot senu savu ideju strādāt skolā. Mēs visi labi zinām to frāzi, kad tu atnāc no skolas uz universitāti, tev saka "aizmirsti visu, ko tev mācīja skolā" un kad tu atnāc no universitātes uz darbu, tev saka "aizmirsti visu, ko tev mācīja universitātē". Manuprāt Mācītspēks ļauj salauzt šo pieeju."

Lai iegūtu skolotāja kvalifikāciju, paralēli darbam skolā, Andrejs kopā ar citiem dalībniekiem turpina mācības Daugavpils universitātē: “Man ļoti paveicās ar kolēģiem, ar kuriem mācos, jo mums ir līdzīgas domas par skolu, bērniem, izglītotībā notiekošajam tendencēm,” stāsta Andrejs. Uz jautājumu vai šajā dzīves posmā skolā viņš jūtas savā vietā, Andrejs atbild pozitīvi.