Talsu novada pašvaldībai dramatiski taupības pasākumi

Pirms astoņiem vakarā Talsu novadam vakar izdevās tikt pie jauna budžeta – ieņēmumi un izdevumi plānoti gandrīz 75 miljonu eiro apmērā. Taču astoņi miljoni, kas trūka vēl vakar no rīta, prasījuši dramatiskus taupības pasākumus. 

Samazināts atalgojums un saīsināta darba nedēļa pašvaldības iestāžu darbiniekiem, pārtraukts līdzfinansējums pagalmu labiekārtošanai un vēsturisko ēku atjaunošanai, kultūras un tūrisma projektiem, atteikšanās no stipendijām jaunajiem mediķiem un skolotājiem. Šī ir daļa no sāpīgajiem lēmumiem. “Budžets ir ļoti saspringts. Protams, šādā situācijā vērtēt to ar “labi” vai “slikti”, manuprāt, nebūtu pareizi tādā izpratnē, ka mēs saprotam, ko tas sevī nes un sevī ietver,” saka Sandra Pētersone, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece.

No 5. līdz 7. klasei un sešgadniekiem no 1. septembra vairs nebūs brīvpusdienu, kas arī bija pašvaldības brīvā iniciatīva. Daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aizgādnībā ir bērns ar invaliditāti, gan tās turpinās segt. Un pašvaldība plāno virkni pasākumu, kurus īstenojot cer rudenī atkal atgriezties pie šīs iniciatīvas. Pētersone: “Es negribētu teikt, ka būs. Mēs darīsim visu, lai būtu.”

Sākotnēji bija paredzēts 10% algu samazinājums visiem un samazināt daļu darbinieku. Protesti un sarunas ar sabiedrību panāca kompromisu – četru darba dienu nedēļu, kas algas samazinās par 20%. Lai gan samazinājums lielāks, tomēr tas ļauj pārmaiņas veikt vienmērīgāk. Pētersone: “Ja mēs saprotam, ka tas ir viens datums, kad tiek atbrīvoti, piemēram, šie 25% darbinieku, tas nozīmē arī finanšu slogu tajā brīdī, kad tas notiek, jo tas, protams, ir saistīts ar to, kas ir likumdošanā noteikts – gan kompensācijas, gan atlaišanas pabalsti utml. Un tās situācijas ir ļoti atšķirīgas, jo ir darbinieki, kas ir nostrādājuši ilgāku laiku, un tas nozīmē, ka šie kompensāciju apmēri lielāki. Un tieši tāpēc tas mums tajā brīdī atvieglo šo stāstu.”

Tomēr tas nemaina plānu joprojām līdz gada beigām atbrīvot 25% darbinieku. Un pēc tam būšot jādomā, kā atgriezties pie normālas atlīdzības darbiniekiem. Jāpiebilst, kamēr darbiniekiem algu samazinājums par 20%, tikmēr paši deputāti sev to samazināja par 10%.
Foto: Freepik; ilustratīvs