Pirmo reizi lozēs, kam būs jādodas dienēt valsts aizsardzības dienestā

Trešajā valsts aizsardzības dienesta (VAD) iesaukumā nesavācot pietiekamu skaitu brīvprātīgo, šodien pirmo reizi notiks izloze, kurā izraudzīsies jauniešus, kuriem būs jādodas dienēt.

Trešajā valsts aizsardzības dienesta iesaukumā kopumā iecerēts iesaukt 480 personas. Šim iesaukumam brīvprātīgi pieteicās 515 personas, no kurām tikai ap 320 pēc veselības pārbaudēm tika atzītas par dienestam derīgām, sekojoši vēl 150 personas tiks iesauktas obligātā kārtā. Lai izraudzītos šīs 150 personas, tiks izlozēti 300 jaunieši, jo armija lēš, ka pusi no viņiem atzīs par dienestam nederīgiem.

"Ņemot vērā plānošanas pieņēmumu, ka puse izkritīs pārbaužu laikā, tad dienestam armijā no minētajiem atlasē pakļautajiem 300 jauniešiem būs jānoformē 150 karavīri," iepriekš izteicās Aizsardzības ministrijas (AM) VAD departamenta direktors Vitālijs Rakstiņš.

Izloze notiks otrdien plkst.10 starp 18 un 19 gadus vecajiem Latvijas jauniešiem. Izloze notikšot ar speciālu datorprogrammu pēc nejaušības principa. Atlases process būšot vērojams tiešraidē.

Atlasītās personas saņems pavēstes, pēc kuru saņemšanas būs jāveic veselības pārbaudes Nacionālo bruņoto spēku Medicīnas centrā Rīgā.

Pēc Aizsardzības ministrijas apkopotajiem datiem, Latvijā šobrīd ir 22 539 jaunieši vecumā no 18 līdz 19 gadiem. No tiem 3581 pilsonis pirmsšķietami atbilst valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas prasībām. Šogad iesaukšanai VAD ir pakļauti vīrieši, kuri dzimuši pēc 2004.gada 1.janvāra un viena gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Savukārt pilsoņi, kas pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas turpina iegūt izglītību pamatskolā, vidusskolā vai tehnikumā, ir pakļauti VAD viena gada laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas. Ja pilsonis turpina iegūt izglītību, bet līdz 24 gadu vecumam nav absolvējis izglītības iestādi, izņemot augstāko, viņš ir pakļauts VAD viena gada laikā pēc 24 gadu vecuma sasniegšanas.

No šī saraksta tiek izslēgti Latvijas pilsoņi, kuru veselības stāvoklis neatbilst prasībām, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas, kuras minētajās iestādēs nepārtraukti nodienējusi ne mazāk kā divus gadus, kā arī pilsoņi, kuri ir sodīti par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.

Iesaukšanai valsts aizsardzības dienestā ir pakļauti pilsoņi - vīrieši, kuri dzimuši pēc 2004.gada 1.janvāra.

Iesaucamos atlasei pēc nejaušības principa reģistrēti pa administratīvajām teritorijām, piešķirot katram pilsonim kārtas numuru. Atlase tiks veikta, izmantojot iesaucamo atlasei īpaši izveidotu unikālo gadījumskaitļu ģenerēšanas rīku.

Atlases procesa uzraudzībai izveidota Aizsardzības ministrijas iesaukšanas atlases pārraudzības komisija. Tās sastāvā būs iecelti ministrijas departamentu pārstāvji.

Atlases rezultāti 23.janvārī būs atspoguļoti anonimizēti - ar iesaucamo kārtas numuriem. Divu nedēļu laikā pēc atlases valsts aizsardzības dienestam atlasītajiem jauniešiem uz e-adresi vai deklarēto dzīvesvietas adresi tiks nosūtītas pavēstes par ierašanos uz veselības pārbaudi, norādot tās datumu un laiku.

Saņemot pavēsti, atlasītajiem jauniešiem piecu darba dienu laikā tiešsaistē vai rokrakstā ir jāaizpilda un jāiesniedz anketa, par ko būs norādes pavēstē.

Pēc veselības pārbaudes veikšanas ārstu komisija sniegs atzinumu par derīgumu dienestam, un tiks pieņemts lēmums par iesaukšanu dienestā, kas tiks nosūtīts uz e-adresi vai deklarēto dzīvesvietas adresi ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms faktiskā dienesta sākuma, proti, 19.jūlija.

Tie atlasītie jaunieši, kuri dažādu iemeslu dēļ tomēr netiks iesaukti jūlija iesaukumā, saņems attiecīgus lēmumus vai nu par neiesaukšanu vai dienesta atlikšanu.

Valsts aizsardzības dienestu var atlikt uz vēlāku laiku, bet ne ilgāk kā līdz 26 gadu vecumam, tikai svarīgu iemeslu dēļ piemēram, ja ir iegūta stipendija augstskolā, pilsonis ir valsts izlases dalībnieks kādā sporta veidā, atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai citu svarīgu ģimenes apstākļu dēļ.

Pieņemto lēmumu var apstrīdēt Iesaukšanas kontroles komisijai un pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Pilsonis var iesniegt pieteikumu alternatīvā dienesta pildīšanai. Pieteikumu izvērtēs un lēmumu par iesaukšanu alternatīvajā dienestā pieņems Iesaukšanas kontroles komisija.Foto: Ivars Soikāns/LETA