Egļu astoņzobu mizgraužu otrā paaudze turpina posta darbus

Šī vasara bijusi ļoti labvēlīga, lai attīstītos egļu astoņzobju mizgraužu otrā paaudze. Pašlaik šie kukaiņi turpina savus posta darbus. Daudzviet Vidzemē un arī citviet Latvijā jau vērojami nokaltuši egļu stumbri.

Valsts meža dienesta eksperts nesen nolūzušas, bet vēl zaļas egles mizā rāda caurumus, kurus radījusi egļu astoņzobu mizgraušu otrā paaudze. Turpat blakus redzamas jau nokaltušas egles. Zem mizas redzamas kaitēkļu veidotās ejas un pāri palikušas vien skaidas. 

Egļu astoņzobu mizgrauzis uzbrūk eglēm, kuras vecākas par 45 gadiem. Viens invadēts koks pēc vaboļu vairošanās un izlidošanas var nodarīt postījumu vēl 30 līdz pat 50 citām eglēm. Valsts meža dienests aicina rūpīgi apsekot egļu audzes un rīkoties, ja pamanāmas kādas kaitēkļu klātbūtnes pazīmes. “Šobrīd otrā paaudze - kāpuri un vaboles - ir kokos iekšā. Būtu vēlams nozāģēt vai izstrādāt ar hārvesteri, kuri sabojā mizu, viņiem [mizgraužiem] tas ir ļoti sāpīgi,” saka Valsts meža dienesta pārstāvis Vasilijs Kolačs.

Visu vasaru Valsts meža dienests sadarbībā ar mežzsinātnes institūtu “Silava” veica egļu astoņzobu mizgraužu monitoringu. Aktīva šo kaukaiņu savairošanās novērota Gaujas nacionālajā parkā, Amatas upes krastos. Šeit mežs ar eglēm un priedēm aptuveni septiņu hektāru platībā pieder Gatim Ziediņam. Viņš ReTV stāsta, ka ar šo kaitēkli savā mežā cīnās jau vairākus gadus. “Kamēr vēl nav pavasara izlidojums, mēģināju izvest tos kokus ārā, lai mizgrauzis nevairotos. Diemžēl blakus ir valsts meži, kas neko nedara, kas uzskata to par pareizu saimniekošanu, līdz ar to nodarot postu privāto mežu īpašniekam.”

Dabas aizsardzības pārvaldē pārstāve Gita Strode ReTV uzsver, ka nu jau pāris gadus Gaujas nacionālā parka lieguma zonā atļauts mežu īpašniekiem cirst mizgraužu bojātās egles bez apsaimniekošanas plāna. Bet biotopu zonā koku ciršana aizvien ir liegta. “Te ir jāsaprot, ka mēs runājam par aizsargājamu teritoriju, līdz ar to tādās vietās nevaram ņemt ārā. Attiecībā uz valsts mežiem - ja nav pierādīts, ka sugas savairošanās rada specifiskus draudus citiem meža īpašniekiem, mums arī nav pamata iet iekšā valsts mežos un ņemt ārā kaltušās egles. Jāsaprot, ka tad, kad egle ir nokaltusi, tur jau vairs neko nevar līdzēt.”

No dabas aizsardzības viedokļa egļu astoņzobu mizgraužu radītasi kaitējums nēesot uzskatāms par milzu problēmu, skaidro Dabas aiazsardzības pārvaldē. Nokaltusi koksne esot papildus barības bāze citām kukaiņu, ķērpju un sēņu sugām. Tāpat arī mežu ainava ar laiku atjaunosies.