Vienojas akcijā “Baltijas ceļš. Brīvību Baltkrievijai”

Baltijas ceļa 31.gadadienā daudzviet Latvijā, Lietuvā un Igaunijā notika solidaritātes akcijas, lai paustu atbalstu baltkrievu tautai. Viena no tām notika Krāslavas novada Piedrujā, kur noslēdzās 17 stundu ilgais gājiens gar Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tur tika izveidota arī simboliska cilvēku ķēde, gar kuru uz Daugavas akmeni tika atnests Baltkrievijas baltsarkanbaltais karogs.

Aptuveni 70 kilometri 17 stundās – šāds bija solidaritātes gājiena gar Latvijas-Baltkrievijas robežu garums, kas notika atbalsta akcijas “Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai” gaitā. Gājiens sākās pie Latvijas tālākā austrumu punkta – “Austras koka”, un bija sadalīts vairākos posmos.

Solidaritātes gājiens noslēdzās Krāslavas novada Piedrujā – vietā, kuru no Baltkrievijas pilsētas Druja šķir tikai upe Daugava. Šeit gājiena dalībniekus sagaidīja vairāk nekā 100 tuvāku un tālāku novadu iedzīvotāji.

Pasākuma kulminācijā Piedrujā tika izveidota simboliska cilvēku ķēde vairāku simtu metru garumā. Daudziem klātesošajiem tas lika atgriezties vairāk nekā 30 gadu senā pagātnē, kad rokās sadevās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji, izveidojot dzīvo ķēdi, kas toreiz savienoja Baltijas valstu galvaspilsētas.

Iveta Stare, pasākuma dalībniece no Preiļiem: “Atceros, ka arī toreiz mums, kas bija Baltijas ceļā, bija ļoti svarīgs jebkurš atbalsts, ko mēs dzirdējām, ka mūs atbalsta, ka pasaule ir kopā ar mums. Un es domāju, ka baltkrieviem tas arī ļoti svarīgi. Un vienkārši, lai tas arī ir šāds it kā kāds var pateikt, nu, kas tas par atbalstu, bet es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un pareizi kā viens kungs teica – kā es skatīšos saviem bērniem acīs? Man liekas, ka arī šodien bija jābūt šeit un tāpēc es esmu arī šeit!”