Vienu mazuli apēd, otru izgrūž no ligzdas. Nedienas balto stārķu ligzdā

Ar tiešraides kameru aprīkotajā balto stārķu ligzdā pašlaik tiek aprūpēti un aug trīs jaunputni. Kopumā ligzdā bija izšķīlušies pieci mazuļi, taču no diviem vecāki atbrīvojās, visticamāk, barības trūkuma ietekmē.  

Pirmais cālēns ligzdā bija izšķīlies 21. maijā, turpmākajās dienās šķīlās četri pārējie. Vecāki aprūpēja mazuļus, maltītē sagādājot sliekas, arī glodenes un citus čūskveidīgos. Tomēr varēja novērot, ka vecāki šogad nespēj sarūpēt tik lielus barības apjomus, kā tas bijis, piemēram, iepriekšējā ligzdošanas sezonā. Izaicinājumus barības meklējumos šogad radījis arī sausais laiks. 

Katrs mazulis cīnījies par savu barības kumosu, un jaunākajam putnēnam tas bijis vissarežģītāk. 27. maijā tēviņš jaunāko un vārgāko mazuli apēda, savukārt 30. maijā pāri ligzdas malai pārmests vēl viens mazulis.

Ornitologi jau iepriekš norādīja, ka visu stārķu mazuļu sekmīga izaugšana līdz lidspējas vecumam atkarīga no daudziem faktoriem, tai skaitā barošanās iespējām ligzdas apkārtnē. 

Arī iepriekšējā sezonā tiešraides stārķu ligzdā novērota vārgāko mazuļu apēšana.

Latvijā ligzdo 4% stārķu no to kopējās populācijas pasaulē jeb aptuveni 13 500 putnu. No tiem apmēram 8000 ligzdas atrodas uz elektrolīniju balstiem, kas elektrības tuvuma dēļ nav droša ligzdošanas vieta. Jāņem vērā, ka balto stārķu ligzdas svars ir vidēji 400-600 kilogrami, bet ilggadējās ligzdas, īpaši salīstot, var svērt pat tonnu. Lai padarītu ligzdošanu drošāku gan putniem, gan apkārtējiem iedzīvotājiem, gan arī mazinātu elektroapgādes pārtraukumu riskus, "Sadales tīkls" zemsprieguma elektrotīklā  turpina uzstādīt metāla ligzdu pamatnes. Savukārt, konstatējot bīstamas situācijas, ligzdas drošības apsvērumu dēļ no balstiem var tikt noņemtas. Tas tiek darīts ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju un lielākoties – ārpus stārķu ligzdošanas sezonas.