Vienas pieturas aģentūra ārzemniekiem arī Jelgavā

Jau vairākus mēnešus Rīgā un Liepājā darbojas Vienas pieturas aģentūra ārzemniekiem. Šodien tāda tika atvērta arī Jelgavā. Aģentūras galvenais uzdevums esot palīdzēt migrantiem un kara bēgļiem atrisināt sadzīviskus jautājumus, izskaidrot mūsu valsts likumus viņiem saprotamā valodā. Līdz šim tādas darbojās Rīgā un Liepāja.

Neliela telpa ar divām darba vietām Sabiedriskajā centrā Jelgavā turpmāk būs Vienas pieturas aģentūra ārzemniekiem. Kā ReTV stāsta konsultante, lai gan oficiāli tā atklāta tikai šodien, tajā pēc palīdzības nedēļas laikā griezušies jau seši cilvēki. Un jautājumi esot visdažādākie. “Piemēram, vakar mums atnāca cilvēks, kuram vajadzēja pielikt pie savas nodokļu grāmatiņas klāt bērnus, jo Ukrainā tā sistēma ir pavisam citādāka, nekā ir mums,” saka Sņežana Zenovjeva, konsultante.

Vienas pieturas aģentūra pēc būtības esot kā starpnieks starp trešo valstu pilsoņiem un mūsu iestādēm. Tās uzdevums ir sniegt atbalstu mājokļa, bērnudārza vai skolas atrašanai, kā arī palīdzēt atrast darbu. Kā stāsta darbinieces, nereti tas nozīmējot vienkārši savest kopā potenciālo darba devēju un darba ņēmēju, vai arī nodrošināt savstarpējo komunikāciju. “pamatā šobrīd krievu valodā, ja tas ir nepieciešams, it sevišķi Ukrainas iedzīvotājiem. Konsultants varēs atbildēt arī angļu valodā, bet, ja ir nepieciešama tāda atšķirīga valoda, tad tiek piesaistīti tulki,” saka vienas pieturas aģentūras pārmaiņu aģents Guna Salcēviča.

Līdz 2022. gadam Latvijā gadā iebrauca ap 10 000 trešo valstu pilsoņu. Sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, šo skaitu palielināja arī kara bēgļi. Kā skaidro Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), uzņēmēji ļoti izjūt darba roku trūkumu, tāpēc labprāt darbā pieņem iebraucējus ne tikai sezonas darbam, bet arī pastāvīgā darbā. “Zemgales reģionā reģistrētas vairāk nekā 1300 brīvas darba vietas, kādi 20-25%orientētas uz trešo valstu pilsoņu piesaisti. Protams, ka viņiem nav jāpiesakās NVA, lai pozicionētu šāda veida nodarbināšanu, bet mēs to redzam attiecībā uz nosacījumu, ka jābūt minimālajai algai, kas jānodrošina, ja grib piesaistīt trešās valsts pilsoni. Par profesijām runājot, tās ir dažādas, bet darba devēji vairāk piesaista zemākas kvalifikācijas speciālistus,” saka Aigars Rublis, NVA Jelgavas filiāles vadītājs.

Tomēr nereti iebraucēji, pat atrodot mājokli un darbu vai arī studējot augstskolā, kultūras atšķirību un valodas barjeras dēļ īsti nespēj integrēties mūsu sabiedrībā. To šodien SIF rīkotajā diskusijā atzina arī Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju augstskolas pārstāve. Tomēr situācija uzlabojoties. “Mums ir arī sadarbība ar Kultūras ministriju latviešu valodas kursu nodrošināšanā. Šajā aspektā tiešām domājam un sadarbojamies ar darba devējiem, kuri nodarbina diezgan lielu skaitu dažādu etnisko grupu cilvēku, domājam arī, kā ne tikai palīdzēt darbu dabūt un iedzīvoties, bet arī tiešām domājam par valodas aspektu, kā cilvēkiem nodrošināt iespēju apgūt valodu, lai mēs visi Latvijā runātu vienā valodā,” saka Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda vadītāja.

Pašreiz vienas pieturas aģentūra ārzemniekiem jau darbojas Rīgā, Liepājā un tagad arī Jelgavā, bet līdz gada beigām tādas tiks atvērtas arī Valmierā un Daugavpilī. Lai migranti integrētos Latvijas sabiedrībā, ar neatraidīšanu vien tomēr nepietiks.


#SIF_MAF2023