Vāc parakstus par vienlīdzīgām piemaksām VUGD glābējiem

Sabiedrības iniciatīvu platformā “Manabalss.lv” iesniegta parakstu vākšanas iniciatīva par vienlīdzīgām piemaksām visiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbiniekiem par nostrādātajām svētku dienām divu ar pusi gadu laikā līdz 2022. gada 1. jūlijam. Divu nedēļu laikā savākts vairāk nekā 3000 parakstu no nepieciešamajiem 10 000, lai par iniciatīvu lemtu Saeimā. Idejas realizācijai dzīvē valsts budžetā būtu jāatrod aptuveni četri miljoni eiro. 

2021. gada 2. decembrī Latvijas Satversmes tiesa sprieda, ka par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības atbilstību Latvijas Republikas Satversmei VUGD amatpersonas var saņemt piemaksas par darbu svētku dienās. 

Par divu ar pusi gadu ilgo periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. jūlijam piemaksas saņēma tikai 82 prasības Satversmes tiesai iesniedzēji, bet vairāk nekā 2600 pārējie Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki nesaņēma neko.

Pašreizējā parakstu vākšana platformā “Manabalss.lv” mudina Saeimu, Iekšlietu ministriju un VUGD rast iespēju nodrošināt vēsturisku taisnīgumu un samaksāt par godīgi padarīto arī pārējiem dienesta darbiniekiem. Valsts budžetā tas prasītu aptuveni četrus mijonus eiro. Jurists, VUGD darbinieku iniciatīvas “Par vienlīdzīgām piemaksām” iesniedzējs Krišs Lipšāns: “Lai labotu emocionālo stāvokli VUGD, ir jānosaka vienādas piemaksas. Algu apmēri ir salīdzinoši smieklīgi, pārējās kompensācijas un piemaksas, kas viņiem tika veiktas, arī principā tiek ļoti sašaurināti maksātas. Ja mēs runājam par virsstundu darbu, tad glābējiem, ja viņi ir nostrādājuši virsstundu, tad nevis piešķir piemaksu, bet piešķir papildus atvaļinājumu dienas. Bet viņiem jau primārais mērķis ir nopelnīt un pabarot ģimeni.”

VUGD rakstiskā komentārā ReTV norāda, ka atbilstoši Satversmes tiesas spriedumā noteiktajam dienestam nebija un arī šobrīd nav tiesības rīkoties tam pretēji, Satversmes tiesa savā spriedumā konkrēti nodalīja to amatpersonu loku, kurām ir tiesības uz kompensāciju par dienesta pienākumu izpildi svētku dienās līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdim. Tās ir tikai tās personas, kuras bija vērsušās tiesā.  

Vidējās nesamaksātās piemaksas apmērs ir aptuveni 900 eiro vienai amatpersonai, norāda iniciatīvas iesniedzējs. Par situāciju ugunsdzēsēji un glābēji ir vairākkārt informējuši iepriekšējos iekšlietu ministrus, kā arī pašreizējo Iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru Igoru Rajevu. “Šis ir jautājums, ko Satversmes tiesa ir atrisinājusi un izskaidrojusi, kāpēc tas tā ir. Līdz ar to mēs vadāmies pēc Satversmes tiesas sprieduma. Pēc būtības jāsaka tāds vienkāršs salīdzinājums no manas puses, ceru, ka tas tiks izprasts korekti. Ja pagājušajā gadā, teiksim tā, atlīdzība tik pacelta par desmit procentiem, bet aizpagājušajā gadā – nē –, tad šobrīd mums vajadzētu domāt, kā kompensēt aizpagājušā gada desmit procentu neesamību, tāds ir tas jautājums,” saka iekšlietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks, Juridiskā departamenta vadītājs Vilnis Vītoliņš.

Latvijā ir precedenti, kad Satversmes tiesas spriedums tiek izpildīts paplašināti – tas ir noticis saistībā ar “Partnerattiecību likumu”, tāpat, pamatojoties uz to, veiktas izmaiņas citos normatīvajos aktos, lai panāktu taisnību plašākā regulējumā. Lipšāns: “Satversmes tiesas sprieduma tulkošana nevar būt sašaurināta. Šajā gadījumā – nav pamata noteikt tikai daļa ugunsdzēsējiem un glābējiem šīs piemaksas ar atpakaļejošu datumu un pārējiem nē, jo viņi visi atradās vienā maiņā kopā un strādāja kopā. Līdz ar to ir mērķis panākt vienliedzību, lai arī pārējiem glābējiem, kas ir strādājuši šajā pašā laika periodā, kas ir strādājuši 2020. un 2021. gadā, lai arī saņem piemaksas tādā pašā apmērā kā tie, kuri saņēma.”

VUGD amatpersonām 2024.gada Valsts budžetā paredzēts algas paaugstinājums sešu procentu apmērā. Mūsu ugunsdzēsēju un glābēju atalgojuma apmērs ir vidēji par 300 eiro mazāks nekā Igaunijā un Lietuvā.