Skolēnu kolektīvi gatavojas dziesmu un deju svētkiem

Skolēnu kolektīvi aktīvi gatavojas nākamajā gadā gaidāmajiem Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Šobrīd visā Latvijā notiek tautas deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes skates, nupat skate aizvadīta arī Jēkabpils novadā.

Viesītes kultūras centrā “Sēlija” pulcējās skolēnu deju kolektīvi no visa Jēkabpils novada, lai parādītu žūrijai un skatītājiem apgūto dziesmu un deju svētku koprepertuāru. Lai gan Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiks tikai nākamgad, bērni un jaunieši jau tagad cītīgi gatavojas un apgūst svētku programmu deju lielkoncertam “Es atvēru Laimas dārzu”.

Jēkabpils novada bērnu tautas deju kolektīvu virsvadītāja Kristīne Pazuha: “Skate notiek jau šogad, lai varētu saprast, iepazīties un novērtēt kolektīvu sniegumu šogad, lai varbūt vajadzētu kaut ko uzlabot vai sniegt kādus metodiskos norādījumus mākslinieciskā priekšnesuma uzlabošanai. Nākamgad būs skate, tā būs galvenā skate, kas noteiks, kuri bērni, kuri kolektīvi brauks uz svētkiem. Šogad vienkārši viņi iepazīstas ar mums, potenciālos dalībniekus arī apzina, kuri varētu piedalīties.”

Skatē Viesītē skatuves grīdu rībināja 13 deju kolektīvi no Jēkabpils novada. Katram bija jādejo divas dejas: viena – dziesmu un deju svētku repertuāra deja, bet otra – brīvās izvēles deja, kas varēja arī nebūt no šī repertuāra. Nākamgad gan nebūs šādas izvēles – dejotājiem būs jādemonstrē tikai svētku programmā iekļautās dejas. Bērni un jaunieši ļoti cer iekļūt svētku dalībnieku sarakstā, pirms uzstāšanās bija sanervozējušies par to, kā viss izdosies. Viesītes vidusskolas 7.- 9. klašu deju kolektīva “Augšzemīte” dejotāja Katrīna: “Uztraukums noteikti ir, bet varbūt dēļ svešiem cilvēkiem ne tik ļoti, cik ļoti dēļ mūsu kolektīva vadītāja, ka es tieši tagad sataisīšu kaut kādu kļūdu, jo tie cilvēki, kas mūs vērtē, viņi mūs it kā nepazīst, bet tie, kas ir kolektīvu vadītāji un citi no mūsu kolektīva... man vairāk bail, ko tie pateiks, ja es kaut ko sajaukšu.” 

Interese par tautas dejām skolēnu vidū ir liela. Tas rada pārliecību, ka dziesmu un deju svētku tradīcija turpinās dzīvot un latviešu nemateriālais kultūras mantojums tiks nodots arī nākamajām paaudzēm. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīva “Kauranieši” dejotāja Laura: “Es gūstu prieku par to, ka es dejoju, ļoti daudz enerģijas, it īpaši no tiem cilvēkiem, ar ko es dejoju kopā, jo man liekas – kolektīvs ir vienkārši viena liela ģimene. Tad, kad mēs sanākam kopā, mēs jūtamies kā mājās.”

Latvijas Skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes ir norisinājušās arī citos novados, tāpat notiek skates un konkursi arī dziedātājiem, folkloras kopām, pūtēju orķestriem un citu nemateriālās kultūras jomu pārstāvjiem. Nākamajā mācību gadā gatavošanās process turpināsies un vainagosies ar svētku norisēm 2025. gada jūlijā Rīgā.