Siguldā mūzikas kabinetā digitālā darba stacija

Siguldas 1.pamatskola ir pirmā skola Latvijā, kurā atvērta “Zvaigznāja klase” – digitālā darba stacija mūzikas kabinetā. “Zvaigznāja klase” ir mūziķes Agneses Rakovskas iniciatīva, kas paredz modernizēt un digitalizēt mūzikas nodarbības vispārizglītojošajā sistēmā, kur būtisks uzsvars ir uz audzēkņu praktisku darbību, sniedzot iespēju nodarbībās izmantot tehnoloģijas un mūzikas producēšanas iekārtas. 

“Zvaigznāja klase” ir projekts, kas mēģina aizlāpīt to aizu, kas šobrīd ir starp vispārizglītojošo sistēmu Latvijā un industriju, saka mūziķe Agnese Rakovska. Ar projekta palīdzību vispārizglītojošajās iestādēs tiks ieviesti jauni standarti mūzikas kabinetiem, dodot iespēju skolēniem apgūt mūzikas pamatus un teoriju mūsdienīgi, izmantojot dažādas tehnoloģijas. Rakovska: ““Zvaigznāja klases” kodols, protams, ka ir ierakstu stacija. Pašā centrā mums ir dators ar programmu, kurā var ierastīt audio failus, midi failus. Vēl mēs varam runāt arī par STEM izglītību, un šeit, piemēram, ir analogais sintezators, un te mēs pieskarsimies jēdzieniem, kas ir fizikā, – tie ir decibeli, herci, un tas tikai parāda to, ka mūzika pēc savas būtības ir multidisciplināra nodarbība.”

Ārzemēs, piemēram, Zviedrijā šādu paņēmienu mūzikas pedagoģijā jau praktizē. Savukārt, lai ko šādu ieviestu visās vispārizglītojošās skolās Latvijā, jāapmāca arī skolotāji. Siguldas 1.pamatskolas mūzikas skolotāja, koru vadītāja Evija Rozena: “Es domāju, ka tas ir liels izaicinājums jebkuram Latvijas mūzikas skolotājam, tieši tas arī man būs izaicinājums.”

Siguldas 1.pamatskolā jauniegūtās mūzikas iekārtas tiks izmantotas 7. līdz 9. klašu mūzikas stundās. Siguldas 1. pamatskolas mūzikas skolotāja, koru vadītāja Evija Rozena: “Šobrīd mums ir tikai viena šāda stacijas nozīmē, ka katrā mūzikas stundā pēc rotācijas principa pieci no skolēniem darbosies stacijā, pārējie skolēni darbosies, kā tas ir ierasts, – dziedās, ritmizēs, apgūs mūzikas teoriju, mūzikas vēsturi.”

“Zvaigznāja klases” digitālo darba staciju izdevies izveidot, pateicoties arī skolēnu vecāku aktīvai iesaistei. 

Arī citas pašvaldības jau ir izrādījušas interesi. Visticamāk, nākotnē šādas klases skolēniem būs pieejamas arvien vairāk skolās. Savukārt projekta autori, pateicoties fonda “Laipa” finansiālajam atbalstam, jau sākuši darbu pie metodiskā materiāla izgatavošanas, lai šīs tehnoloģojas mācību stundās tiktu izmantotas jēgpilni.