Saņem ziņas par ārkārtas situācijām arī savā mobilajā telefonā

Pēc aptuveni gada Latvijā varētu sākt darboties šūnu apraides sistēma jeb modernāka agrīnās brīdināšanas paziņojumu nosūtīšana iedzīvotājiem apdraudējuma situācijās. Ja tāda darbotos jau tagad, tad par, piemēram, pagājušās nedēļas sākumā piedzīvoto vētru iedzīvotāji informāciju savlaicīgi saņemtu arī savos mobilajos tālruņos, ne tikai uzzinātu no radio un televīzijas vai internetā. 

Valsts ugunsdzēsības un glabšanas dienestā (VUGD) arī informē, ka joprojām plānots saglabāt arī citus apziņošanas risinājumus, kā sirēnas, radio un televīziju, ja, piemēram, ir traucēta mobilo sakaru tīkla darbība. Lokālos notikumos ir iespēja arī izmantot operatīvos transportlīdzekļus ar skaļruņiem. 

Jautājums par agrīnās brīdināšanas sistēmas uzlabošanu Latvijā aktualizēts jau pirms 10 gadiem, kad to attīstīja kaimiņi lietuvieši. Jāteic, ka šāda sistēma jau darbojas vairākās valstīs. Veicot izpēti, kāds risinājums vislabāk derētu Latvijai, sadarbojoties arī ar mobilo sakaru operatoriem, 2021. gadā valdība atbalstīja tā saucamo šūnas aparaidi. Pagājušā gadā šī risinājuma ieviešanai no Eiropas Savienības struktūrfondiem tika piešķirts arī finansējums. VUGD priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts: “Šis rīks mums būtu ļoti efektīvs. Sabiedrība tiktu informēta caur radio un televīziju, kā tas notiktu caur sociāliem tīkliem, tai skaitā caur šūnas apraides risinājumu. Šobrīd redzam, ka visaktīvāk ziņapmaiņa izplatās caur radio un televīziju, arī elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem. Pagaidām visātrākie risinājumi.”

Šūnas apraides tehnoloģija dod iespēju personām, kuras atrodas apdraudētajā teritorijā, izplatīt paziņojumus uz mobilajiem tālruņiem ne vien brīdinot par iespējamo apdraudējumu, bet arī informējot par ieteicamo rīcību. Aktuāli tas ir, ņemot vērā arī šī brīža ģeopolitsikos notikumus. Ivars Nakurts piebilst, šūnapraidē iezīmēto teritoriju ir iespējams arī noturēt aktīvu vairākas stundas. “Ja jūs atrodaties ārpus apdraudētās teritorijas, bet pēkšņi ienākat vai braucat tai cauri, šo ziņu saņemat. Otrs risinājums ir tas, ka tā notiek ļoti ātri, salīdzinot ar SMS. Pēc būtības, sagatavojot šo paziņojumu, tas aiziet nepārtraukti. Var visu laiku arī atjaunināt ar svarīgāko vai aktuālāko informāciju par notikumu, gan par to, kā rīkoties, gan arī to, kad notikums ir beidzies.”

Tieši tāpēc arī netiek izmantots SMS risinājums. Mobilo sakaru operatoru funkcionalitāte neļauj informāciju nosūtīt uzreiz visiem iedzīvotājiem. Nakurts: “Kā piemērs – vienam no operatoriem, kuram tā jauda vai tehniskais risinājums ļauj diezgan ātri to izdarīt. Sešās stundās varam apziņot 200 tūkstošus klientus un tikai savus klientus. Tas nozīmē, ka nevaram iezīmēt konkrētu ģeogrāfikso apgabalu. Dažreiz šī ziņa var prasīt, aizņemt pat 12 līdz 24 stundas. Protams, varam aizsūtīt šo paziņojumu, nezinu, dienu pirms, bet var gadīties, ka pēc saucamām krusām un vētrām šis iedzīvotājs tikai saņem šo apziņošanas informāciju. Es teiktu, ka tad saņemtu vēl lielākus pārmetumus no iedzīvotājiem, ka viņi saņēmuši nākamajā dienā.”

Šūnas apraides tehnoloģija dod iespēju arī informāciju izsūtīt vairākās valodās vienlaicīgi. Šo risinājumu atbilstošā veidā var nodrošināt arī cilvēkiem ar dzirdes vai redzes traucējumiem. Šobrīd notiek publiskā iepirkuma procedūra, tiek izvērtēti piecu pretendentu iesniegtie pirmās kārtas dokumenti. Septembrī plānots izsludināt iepirkuma otro kārtu, procedūras veiksmīgas norises gadījumā šī gada nogalē plānots noslēgt līgumu ar darbu izpildītāju. VUGD priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts norāda, šūnas apraides sistēmu varētu ieviest nākamā gada vidū.