Piešķir 3 425 840 eiro jauno pedagogu atbalstam

Valdība šodien lēma piešķirt 3 425 840 eiro, lai atbalstītu pedagogus, kuri skolotāja kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā šī gada 1.janvārī.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iesniegtais projekts paredz piešķirto finansējumu izmantot mērķstipendiju izmaksām līdz 200 eiro mēnesī, jaunradītu darba vietu aprīkojuma nodrošināšanai ne vairāk kā 3000 eiro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, transporta pakalpojumu izmaksām, kā arī subtitru nodrošināšanai un citu pasākumu īstenošanai.

Plānots, ka finansiālu atbalstu saņems tie jaunie pedagogi, kuri pieteikušies dalībai ne vēlāk kā vienu gadu pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas. Objektīvi pamatotu apstākļu dēļ, piemēram, bērnu kopšanas atvaļinājums vai pārejoša darbnespēja, pieteikšanās termiņš var tikt pagarināts līdz diviem gadiem. Pēc IZM aplēsēm, finansiālu atbalstu varētu saņemt 1100 jaunie pedagogi.

Piešķirto finansējumu veido Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) finansējums 2 911 964 eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 513 876 eiro apmērā.

Šogad indikatīvi tiek plānots finansējums 530 650 eiro, tostarp 79 598 eiro no valsts budžeta. 2024.gadā un 2025.gadā plānotais finansējums ir 1 199 000 eiro, tostarp 179 850 eiro no valsts budžeta, savukārt 2026.gadā - 497 190 eiro, tostarp 74 578 eiro no valsts budžeta. IZM norādīja, ka finansējuma sadalījums var tikt precizēts, ņemot vērā faktiski izlietoto finansējumu.

Finansējumu saņems Latvijas Universitāte (LU), kas ir arī projekta iesniedzējs. Projektu īstenos sadarbībā ar tām universitātēm, kas arī īsteno pedagogu sagatavošanas studiju programmas - Daugavpils Universitāti, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvija Sporta pedagoģijas akadēmiju, Liepājas Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.


Foto: Freepik; ilustratīvs