Lapu dedzināšana nav atbalstāma

Rudenī prieku daudziem sagādā koku lapu radītās ainavas, bet ne tikai – sakritušās lapas rada raizes privāto teritoriju īpašniekiem. Ko ar tām iesākt un kā tās apsaimniekot videi draudzīgākā veidā? 

Sakritušo lapu apsaimniekošana publiskās teritorijās tiek kontrolēta, taču privāto zemju īpašnieki nereti rīkojas pēc saviem ieskatiem – lapu kaudzes pat dedzinot vai aizvedot izgāzt mežā. Latvijas Universitāte Bioloģijas fakultātes profesors Ģederts Ieviņš saka: “Faktiski ir divi risinājumi, ko ar šīm lapām darīt. Viena lieta ir, vai nu mēs paši tās kompostējam – pareizā veidā, atbilstoši komposta sagatavošanas vadlīnijām. Otrs variants, nodošana biodegradējumu atkritumu pārstrādei.”

Iestājoties lapkritim, daudzviet Latvijā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi sadarbībā ar pašvaldības nodrošina lapu izvešanu bez maksas, piemēram, Valmieras novadā.

SIA “ZAAO” klientu apkalpošanas daļas vadītājs Mārtiņš Vīgants saka: “Visi novada iedzīvotāji bez maksas savas lapas varēs nogādāt uz mūsu ekolaukumiem Valmierā. Kā arī pašvaldība ir izveidojusi sarakstu ar adresēm, kuru teritorijās ir pieguļošie lielie koki, un tad no šīm adresēm arī bez maksas zaļie atkritumi tiks savākti.”

Jāpiemin, ka lapu izvešanai bez maksas ir arī dažādi nosacījumi. Tāpat arī pie dažādiem apsaimniekotājiem var pieteikt šādu pakalpojumu par maksu. Taču daudzi mēdz lapas dedzināt. Ģederts Ieviņš: “Piesārņojam vidi bez nekādas jēgas, jo šo siltumu neizmantojam. Galu galā visi organismi, kas ir šajās lapās, vērtīgais arī izkūp gaisā, tā kā faktiski būtu vienīgais, ko nu tiešām nevajadzētu darīt. Tiešām var rasties toksiski savienojumu. Otrs, mitruma daudzums, kas lapās parasti ir diezgan liels. Mitrums mums kavēs pilnīgu lapu sadegšanu. Tie dūmi iznāk tiešām ļoti kodīgi un nepatīkami.”

Lapu kaudžu dedzināšana ir ne tikai nevēlama, bet administratīvi sodāma rīcība. Tā noteikts pašvaldību saistošajos noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

Valmieras novada pašvaldības Vides komunikācijas projektu vadītāja Lita Dudele-Krastiņa: “Ja mēs to darītu, tad pilsētā būtu liels piedūmojums, gan gaisa piesārņojums, gan arī problēmas cilvēkiem, kam ir elpošanas problēmas. Tāda veida darbības netiek atbasltītas.”

Sagrābtās lapas aizliegts vest arī uz mežu, jo tās satur ekosistēmai neparedzētas vielas un var nodarīt postu. Biologs vispār iesaka ar kritušajām lapām nedarīt neko. Ģederts Ieviņš: “Ja mums neviens neliek tās savākt un mums nav šausmīga estētika vajadzība savu mauriņu obligāti uzkopt katru dienu, tad tādā gadījumā noteikti atstājam, jo tas faktiski tikai veicinās dabiskās vides saglabāšanu.”


Foto: Freepik