Jēkabpils Agrobiznesa koledža kļūs par Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikumu

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ar struktūrvienību Barkavā ir profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno virkni vidējās izglītības programmu, kā arī studiju un tālākizglītības programmas. To, ka iestāde jāpārveido par tehnikumu, slēdzot studiju programmas, ierosinājusi pati koledža, vērtējot pieprasījumu pēc augstākās izglītības. Ja vidējās izglītības programmās šobrīd mācās aptuveni 600 audzēkņu, tad studentu skaits pēdējo gadu laikā ir ievērojami samazinājies. Šobrīd ir tikai 14 audzēkņi, kuri apgūst augstākās izglītības programmas.

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktore Rita Pole: “Augstākās izglītības akreditācijas ir ārkārtīgi dārgas. Viena izglītības programma izmaksā aptuveni 20 tūkstošus eiro. Ja mēs rēķinām, ka mūsu koledžā līdz šim tādas bija trīs, tad pie studentu skaita grupā – pieci un četri studenti –, tas reāli fiziski nav iespējams. Ja nav pieprasījuma, nav piedāvājuma. Turklāt, ja mēs būtu vēlējušies arī saglabāt šo augstākās izglītības pakāpi, tad mums būtu jārēķinās arī ar to, ka mēs būtu ierobežoti arī ar vidējo profesionālo izglītību. 

Iestāde izvēlējās atteikties no studiju programmām un kļūt par Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikumu, stiprinot vidējās izglītības programmas, kā arī mūžizglītību. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktores vietniece Ināra Upeniece: “Pirms pāris gadiem tika pieņemts lēmums spēcīgi attīstīt mūžizglītības nodaļu. Ir izstrādāta mūžizglītības stratēģija, un soli pa solim mēs ejam attīstības virzienā. Un mēs skaisti redzam, kā studiju daļa pāraugs mūžizglītības nodaļā, mēs spēsim Vidusdaugavas reģionā un Latvijā visiem interesentiem, pieslēdzoties tiešsaistēs, iedot apmācības attālināti.”

Pedagogu kolektīvu izmaiņas ietekmējušas minimāli – darbu zaudējuši divi pedagogi, kuriem pamata darba vieta bija citviet un kuri koledžā strādāja nepilnu slodzi. Savukārt pārējie pedagogi turpinās strādāt ar vidējās izglītības programmu skolēniem un mūžizglītības audzēkņiem. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas lektore Laura Lazdiņa-Paegle: “Šobrīd strādāju gan studiju daļā, gan profesionālās vidējās izglītības nodaļā un pasniedzu studiju kursus, kas ir saistīti ar grāmatvedību, nodokļiem un auditu. Arī profesionālās vidējās izglītības nodaļā mācu profesionālos moduļus grāmatvežu izglītības programmā. Mainoties statusam, mana ikdiena būtībā nemainīsies, jo šis profesionālais tāpat saglabājas. Godīgi – slodzes ziņā ar katru gadu paliek arvien vairāk.”

Tie studenti, kuri studiju programmu absolvēs šā gada decembrī, turpina mācīties koledžā, savukārt tie, kuriem programmas apguve līdz 1. janvārim vēl nebūs pabeigta, jau tagad ir pārgājuši uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, ar ko panākta vienošanās par iespēju turpināt mācības. Studente Santa Zvaigzne, kura apgūst grāmatvedību, stāsta par pārejas procesu. “Jau esam veiksmīgi adaptējušies. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija mūs ļoti labi pieņēma. Tas neietekmē ne finansiāli, ne arī apmācību kvalitātes ziņā, jo visas apmācības tiek nodrošinātas tāpat, kā bija. Liela daļa notiek arī attālināti. Šobrīd nekādu sarežģījumu tiešām nav.”

Jēkabpils Agrobiznesa koledža statusu mainīs nākamā gada 1.janvārī, iegūstot nosaukumu – Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums. Jāpiebilst, ka izglītības iestāde jau vēsturiski bijusi tehnikums – šāds statuss iestādei bija no 1940. līdz 1998.gadam.