Iespēja iesaistīties Valmieras novada attīstībā

Valmiera novada pašvaldība paver vēl vienu jaunu iespēju cilvēkiem iesaistīties novada attīstībā - Līdzdalības budžeta projektu konkurss.

Valmieras novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājas vietniece Līga Bieziņa saka: “Līdzdalības budžeta aktivitāte - no vienas puses, tā ir aktivitāte par konkrētu projektu. Mūsu gadījumā tas būs konkrēts infrastruktūras projekts, bet galvenais mērķis ir iedzīvotāju izglītošana, iesaiste un caurskatāmība par šo procesu. Tādā veidā tas būs pirmais solis, kur veicinām izpratni un iedzīvotāju iesaisti jau tādā konkrētā budžeta lietā.”

Līdzšinējais pašvaldību darbību regulējošais likums nav mainīts 30 gadus. Šobrīd tiek izstrādāts jaunais likumprojekts, kas jau nonācis Saeimā trešajā lasījumā. Jaunajā “Pašvaldību likumā” viens no būtiskākajiem jauninājumiem ir paplašināt sabiedrības iesaistes iespējas pašvaldības darbā. “Tad, kad pieņems pašvaldība jauno likumu, tajā būs paredzēts, ka faktiski visām pašvaldībām būs jāizmanto Līdzdalības instruments. Ir labi sākt jau laicīgi testēt, kā tas darbojas, kādus procesus varētu uzlabot. Katrā pašvaldībā ir kādas specifiskas lietas, ko grib īpaši izcelt vai precizēt savos noteikumos, jo katru gadu to procesu var uzlabot. Ir labi sākt laicīgi un negaidīt, kad likums to liek darīt obligāti,” saka domnīcas “Providus” pētniece Līga Stafecka.

Pēdējā gada laikā aptuveni desmit pašvaldības ir sākušas ieviest Līdzdalības budžetu. No tām divas ir arī ar vairāku gadu pieredzi - Rīga un Gulbene. Arī Valmieras novada pašvaldībā līdz 18. septembrim varēs iesniegt savu projektu. “Tas, ko mēs darīsim, ir gaidīsim projektu pieteikumu idejas no šīm grupām vai biedrībām. Ar aprakstiem. Idejai ir jābūt īstenojamai uz pašvaldības īpašuma tieši tāpēc, ka pašvaldība to dara, tam ir jābūt pašvaldības īpašumam.”

Atšķirība starp Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu un Līdzdalības budžeta konkursu ir tāda, ka summa, ko pašvaldība finansē, ir lielāka, izvēlēto projektu, pašvaldība ievieš pati. Bet projekts tiks izvēlēts tāpat kā iedzīvotāju iniciatīvas konkursā - iedzīvotāji. “Līdzdalības budžeta procesā katrs cīnās par to, kuru ideju atbalstīs visvairāk tieši tās teritorijas iedzīvotāji. To tad pašvaldība uzskata par zīmi, ka šī ideja ir pelnījusi pašvaldības investīcijas, tad pašvaldība tālāk pēc iedzīvotāju balsojuma rezultātiem izvērtē šos projektus, kurus attiecīgi investē un realizē šīs idejas dzīvē,” stāsta domnīcas “Providus” pētniece Līga Stafecka.

Ja nav skaidrs, kāda veida projekti būtu atbilstoši, Valmieras novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājas vietniece Līga Bieziņa min dažus piemērus, kādi tika izdarīti pirms novadu reformas. “Kocēnu novada pašvaldība ieviesa vēl pagājušajā gadā. Tas ir, piemēram, Rubenē izveidots rotaļlaukums bērniem. Tur šī kopējā summa bija aptuveni 18 000 eiro. Ar dažādām rotaļu ierīcēm. Pagājušajā nedēļā Kocēnos tika atklāta tuvu pie 30 000 eiro izmaksām gājēju promenāde. Piemēram, Burtnieku novada pašvaldībā pie Burtnieku ezera tika izveidota dabas taka - Burtnieka ezera smilšakmens atseguma apskatei, kur projekta ietvaros tika izveidotas kāpnes, informācijas stendi.”

Līdzdalības budžeta konkursam tiks paredzēti 30 000 tūkstoši eiro. Plānots realizēt vienu vai divus projektus. Runājot par jauno Pašvaldību likumu, ja tiks pieņemts gala lasījumā, tad Līdzdalības budžeta likums stāsies spēka no nākamā gada pirmā janvāra.


Foto: Valmieras novads, Facebook