Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā (2020)

Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā (2020)

Otrdien 21.00 kanālā ReTV

Dokumentālā filma “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” ir kultūrvēsturiska, emocionāla liecība par dzimtu ģerboņu veidošanas aizsākumiem Latvijas teritorijā. Tajā atspoguļota dzimtas ģerboņa nozīme un būtība kā indivīda, tā sabiedrības kontekstā. Sniegts ieskats arī ģerboņa veidošanas mākslinieciskajā sarežģītībā.

Filma veidota izdevuma “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” (2020) tapšanas procesā, fiksējot redkolēģijas pārstāvju intervijas un ģimeņu stāstus, kas izvēlējušās savas dzimtas vērtības nostiprināt ģerbonī. Izdevums un filma nāca klajā 2020.gada beigās, ir uzskatāmi par unikālu projektu gan Latvijas grāmatniecības kontekstā, gan arī heraldikas kā vēstures apakšnozares kontekstā.