“Valmieras ūdens” rīko akciju – nepaliec pēdējais un pievienojies mums!

“Valmieras ūdens” aicina Valmieras iedzīvotājus pievienoties centralizētajai kanalizācijai un ūdensapgādei. Ir pietiekami daudz klientu, kuri joprojām nav pieslēgušies pie centralizētajiem tīkliem vai arī neizmanto ūdensapgādi vai kanalizāciju. Problēma ir tā, ka nosēdbedres, kas tiek izmantotas decentralizētajā kanalizācijā, prasa papildu pārbaudes, lai nodrošinātu to hermētiskumu. Ja nosēdbedres nav hermētiskas, būs nepieciešami uzlabojumi vai pat rekonstrukcija. 

“Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Dagnis Muižnieks: “Lai neradītu nākotnē liekus izdevumus klientiem, mēs stāstām par šiem notikumiem un piedāvājam pieslēgties pie centralizētajiem tīkliem. Tas pats attiecas uz ūdeni, jo tiem, kam ir nehermētiskās nosēdbedres, ja kaimiņiem vai pašiem ir aka, kas nav pārāk tālu no šīm nosēdbedrēm, notiek grunts ūdeņu piesārņojums. Šis ūdens nonāk akās, tāpēc stāstām visur tur, kur ir iespējas pieslēgties pie tīkliem. Tās ir gandrīz visur Valmierā, arī mudināt cilvēkus izmantot centralizētos pieslēgumus, kur ir kvalitatīvs pakalpojums un netiek piesārņota daba.”

Vidēji katru gadu 60 līdz 70 klienti pievienojas centralizētajai kanalizācijai Valmierā, tomēr problēma saglabājas. Pirms pāris gadiem tika veikta bezmaksas aku ūdens pārbaude, taču 80% paraugu bija neatbilstoši dzeramā ūdens standartiem. Dagnis Muižnieks arī norāda, ka lielākoties par cik tā ir pilsēta, piesārņojums ir koncentrētāks nekā laukos, kur varbūt ūdens kvalitāte ir laba, taču rezultāti ir diezgan kritiski. Latvijā nav pienācīgi regulēta grodu aku ūdens kvalitāte, tādēļ lietojot aku ūdeni, nevar būt drošs par tā kvalitāti.

“Valmieras ūdens” Testēšanas laboratorijas vadītāja Anita Šomase stāsta: “Grodu aku dziļums Latvijā parasti ir mazāks kā 10 metri. Ja aka nav hermētiska, tajā viegli iekļūst nokrišņu ūdens, līdzi ieskalojot arī kaimiņu sausās tualetes infiltrātu vai, piemēram, minerālmēslojumus no blakus esošā dārziņa.” 

Vairāk nekā 90% testēto grodu aku paraugi satur mikrobioloģisko piesārņojumu, un tas nav viegli pamanāms bez veiktām analīzēm, jo ūdenim nav mainījusies ne krāsa, ne garša, ne smarža. Turklāt šāda vienreizēja analīžu veikšana nebūt nedod pārliecību, ka nākošajā dienā akā, kaut kas netiks ieskalots, tādēļ, lai ilgtermiņā būtu pārliecināts, kad tiek dzerts kvalitatīvs ūdens, vislabākais ir dzert ūdeni no centralizētās ūdens apgādes sistēmas, min Anita. 

“Valmieras ūdens” iegūst ūdeni no artēziskajiem urbumiem, kas atrodas vairāk nekā 100 metru dziļumā un vienīgā apstrāde, kas tiek veikta ir atdzelžošana, izmantojot gaisa un kvarca smilšu filtrus. Ūdens kvalitāti regulāri monitorē, veicot analīzes, tādējādi gūstot pārliecību, ka piegādātais ūdens ir kvalitatīvs, nekaitīgs un drošs lietošanai uzturā.


Foto: Freepik, ilustratīvs | #SIF_MAF2023

#SIF_MAF2023