Tiesībsargs mudina visu kursu daudzbērnu ģimeņu studentiem paredzēt iespējas pretendēt uz "Studētgoda" stipendiju

Iespējas pretendēt uz stipendiju "Studētgods" ir jāparedz visu kursu daudzbērnu ģimeņu studentiem, ir pārliecināts tiesībsargs Juris Jansons.

Kā aģentūru LETA informēja Tiesībsarga biroja pārstāvis Edgars Lākutis, tiesībsargs aicina Ministru kabinetu līdz nākamā gada 1.februārim nodrošināt tiesības visu kursu studentiem no daudzbērnu ģimenēm pretendēt uz sociālo stipendiju "Studētgods". Šobrīd spēkā esošie noteikumi paredz atbalstu tikai tiem studentiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri uzsāka studijas 2021.gada 1.septembrī vai vēlāk.

Tiesībsargs pēc vairāku iesniegumu saņemšanas tika veicis pārbaudes lietu par iespējamu tiesiskās vienlīdzības principa pārkāpumu stipendijas piešķiršanas noteikumos. Iesniegumos tiesībsargam tika norādīts, ka šī stipendija tiek piešķirta tikai tiem studentiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri uzsāka studijas vai atjaunoja studijas 2021.gada 1.septembrī vai vēlāk, bet iespēja netiek dota studentiem, kas ir uzsākuši studijas pirms minētā datuma.

Jansona skatījumā, šīs stipendijas ieviešana ir daļa no ģimenes valsts pabalsta reformas un ir būtisks solis, lai atvieglotu sociāli mazaizsargāto sabiedrības grupu piekļuvi augstākajai izglītībai. Tiesībsarga ieskatā, "Studētgods" ir attiecināms uz Satversmes 109.pantu, kas nosaka, ka "ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos". Ministru kabinets ir noteicis jauniešus no daudzbērnu ģimenēm kā atbalstāmo grupu, kā arī konkrētu stipendijas apmēru, ja studenti izpilda noteiktus kritērijus, piemēram, par sekmju līmeni.

Tomēr, analizējot situāciju, ir redzams, ka normatīvais regulējums paredz atbalstu tikai tiem studentiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri uzsāka vai atjaunoja studijas 2021.gada 1.septembrī, savukārt studentiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri uzsāka studijas pirms šī laika, minētā norma neparedz iespēju pretendēt uz stipendijas saņemšanu. Tiesībsargs norāda, ka tas veido atšķirīgu attieksmi pret studentiem no daudzbērnu ģimenēm atkarībā no laika, kad tie uzsāka studijas.

Izglītības un zinātnes ministrija, kas bija atbildīgā institūcija par stipendijas koncepta izstrādi, esot norādījusi, ka šāda atšķirīga attieksme ir bijusi politiskās izšķiršanās jautājums. Tiesībsargs uzskata, ka šāds arguments nav pietiekams pamatojums, jo politiskiem lēmumiem nav augstāks juridiskais spēks kā Satversmei un vispārējiem tiesību principiem. Politiskiem lēmumiem ir jāatbilst Satversmē nostiprinātajām normām un vērtībām, teikts Jansona paziņojumā.

Līdz ar to tiesībsargs konstatējis, ka šādai atšķirīgai attieksmei nav leģitīma mērķa un apstrīdētais regulējums neatbilst Satversmei. Tiesībsargs līdz nākamā gada 1.februārim aicina Ministru kabinetu nodrošināt tiesības visu kursu studentiem no daudzbērnu ģimenēm.


Foto: Freepik