Tiesas ar saviem spriedumiem var konstatēt, vai konkrētu personu attiecības ir atzīstamas par ģimenes attiecībām

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments ir atcēlis Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un nodevis jaunai izskatīšanai lietu, kurā kāds viendzimuma pāris tiesājas ar valsti par savas ģimenes juridisku atzīšanu.

Tiesa konstatēja, ka pašlaik valstī trūkst normu viena dzimuma pāru attiecību reģistrācijas jomā, tāpēc AT norāda - līdz brīdim, kad likumdevējs būs izveidojis atbilstošu tiesisko regulējumu, tiesas ar saviem spriedumiem var konstatēt, vai konkrētu personu attiecības ir atzīstamas par ģimenes attiecībām un šādi spriedumi aizstātu valsts īstenotu šo attiecību reģistrāciju.

AT atsaucas uz Satversmes tiesu, kas ir atzinusi, ka Satversmes 110.panta pirmais teikums uzliek likumdevējam pienākumu nodrošināt šādu ģimeņu juridisko aizsardzību. Pienākums nodrošināt viena dzimuma pāra ģimenēm juridisko aizsardzību izriet arī no cilvēka cieņas principa, kas prasa atzīt visu cilvēku vienvērtību, spriedusi tiesa.

Tā kā likumdevējs šo pienākumu nav izpildījis, tad, lai rastu risinājumu, Augstākā tiesa iesniedza pieteikumu Satversmes tiesā, kas atteica pieņemt pieteikumus, no kā varot secināt, ka jautājums, tieši kā tiek nodrošināta viena dzimuma pāru ģimeņu juridiskā reģistrācija, nav ST kompetencē.

Jau pērn novembrī Satversmes tiesa par neatbilstošu Satversmei atzina likuma normu, kas viendzimuma pāriem pēc bērna dzimšanas neparedz tiesības uz atvaļinājumu. Šis ST spriedums izsauca atsevišķu politisko spēku kritiku.


Foto: freepik