Stipras ģimenes pamatā ir spēcīgs un gādīgs tētis

Mūsu lielākā vērtība ir stipras ģimenes. tās pamatā ir spēcīgs un gādīgs tētis. To apzinoties, Ērgļos nu jau desmito gadu tiek rīkota Tēva diena, ar katru gadu – jo jestrāk, jo labāk. 

“Tēviem jau ļoti gribas, viņi varbūt neizrāda, bet viņiem gribas, ka viņus pacildina, ka viņus atceras un paslavē. Šogad mēs cildinām tēvus un vectēvus medniekus. Mums ir mednieku izstāde ar izbāzeņiem, ar zvēriem, ar putniem un ragiem. Mums ir firma, kas rāda optiskos tēmēkļus, kas ir tieši radīti medībām – gan termiski, gan nakts redzamības. Protams, mums ir grilētāju brālība, kas piedalās. Šo te medījumu, kas ir samedīts, šogad pagatavo, ko mums mednieki ir laipni piešķīruši,” saka Aivis Masaļskis, pasākuma organizators.

Kā stāsta madonietis Aivis Zariņš, šo desmit gadu laikā svētku centrā bijuši tēvi muzikanti, glābēji, militāristi, sportisti, kurus tuvāk iepazīt ļauj dažnedažādas aktivitātes. Arī šoreiz darbošanās vietu netrūkst, taču svarīgākais, ko uzsver uzrunātie, ir atrastais laiks pabūt kopā ar ģimeni. “Lieliska vieta un iespēja ģimenei atbraukt kopā padzīvoties, izklaidēties. Cik mēs bieži satiekamies kā ģimene vispār, kopā kaut kur aizbraucot? Tas ir ļoti reti, bet šādi pasākumi – tā ir iespēja . Un, kas man ļoti patīk šeit, Ērgļos, ir padomāts par visiem. Par pašiem mazākajiem, par tēviem, par lielajiem bērniem. Visiem ir, ko darīt.”

“Ļoti patīkami atnākt, satikt cilvēkus, kurus ikdienā neredzi. Arī organizēšana ar katru gadu ir labāka, cilvēku arvien vairāk. Diena šodien fantastiska. Pērn bija lietus, drēgns, tad šodien – saule un koša diena, kapitāli vienkārši,” saka Raivis Jankavs, ērglēnietis.

Tēva dienas pirmsākumi meklējami 20 gadsimtā Amerikas Savienotajās valstīs, savukārt Latvijā kā svinama diena tā ir kopš 2009. gada. Interesanti, ka Ērgļos šie svētki tiek rīkoti, apvienojoties aktīvākajiem ērglēniešiem, savukārt visamizantākais ir fakts, ka svētku dalībnieku reģistrācija notiek tos nosverot. 

Masaļskis: “Mums ir bijis gads, kad kopā ir piedalījušies 12 tonnas dalībnieku. Skan nedaudz jocīgi, bet tas tā ir – pie mums, Ērgļos!”

Un arī šogad, pateicoties labajam laikam un apmeklētājiem, kas ieradās no visas plašās Ērgļu apkārtnes, dalībnieku kopskaits sasniedza 12 tonnas jeb desmitiem laimīgu ģimeņu.#SIF_MAF2023