Ogres teātra vēstures grāmatai atvēršanas svētki

2023. gads ir Ogres teātra 95. jubilejas gads. Par godu šim notikumam teātra zinātniece Ieva Rodiņa pētījusi teātra spēlēšanas tradīcijas Ogres pilsētā un tās apvidū vairāk nekā gadsimta garumā. Un tās vienkopus apkopotas grāmatā “Teātris Ogrē”, kas piedzīvojusi atklāšanas svētkus. “Grāmata patiesībā dzima no tādas ļoti mazas lapiņas, ko man kāds aktieris iedeva un teica – Ieva, tu zināsi, ko ar to darīt. Un kaut kā viena ideja nonāca pie nākamās. Es sāku pētīt, kā šī teātra vēsture ir sākusies tieši par vissenākajiem laikiem, aiztiecos pat līdz 19. gadsimta otrajai pusei. Atklāju jaunus faktus. Tad jau tajā brīdi, kad šis vēstures materiāls bija tik kupli izpētīts, tad, protams, atlika tikai pierakstīt klāt to vēsturi, kas ir nesenā vēsture,” saka grāmatas “Teātris Ogrē” autore Ieva Rodiņa.

Grāmatas “Teātris Ogrē” struktūru veido trīs daļas. Pirmā no tām stāsta par Ogres teātra vēstures procesiem, būtiskajiem notikumiem un personībām, kuras ilgāku vai īsāku laiku darbojušās teātrī. Otrā daļa veltīta Ogres teātra aktiertrupai 21. gadsimtā. Savukārt trešajā daļā apkopota Ogrē iestudēto izrāžu hronika. Arī grāmatas izdevēja autores darbu vērtē atzinīgi. “Cilvēkiem ir jāzina šie brīnišķīgie stāsti. Turklāt arī pats grāmatas saturs ir ārkārtīgi bagātīgs un kvalitatīvs. Autore Ieva Rodiņa strādāja ar teātra zinātnieci Gundegu Saulīti, kura ir ar enciklopēdiskām zināšanām. Šeit ir pilnīga paļāvība uz faktu precizitāti. Un turklāt kā mēs šodienas prezentācijā, šajā brīnišķīgajā sarīkojumā, kā mēs dzirdejām aktieri nolasīja tos tekstus, arī uzrakstīti ļoti atraktīvi,” saka grāmatas “Teātris Ogrē” izdevēja Ligita Kovtuna.

Rodiņa: “Patiesībā šis tuvums teātrim atļāva arī kaut kādā veidā drošāk pieķerties šī teātra vēstures atspoguļojumam, nekā tas būtu, ja es būtu pilnīgi no malas. Esot iekšienē, es, piemēram, jau šos aktierus esmu iepazinusi arī kā cilvēkus.”

Ogres teātra aktieri neslēpj prieku par jaunizdoto grāmatu. Kā viņi paši stāsta, tam vēl noticēt ir grūti.  Savukārt Ogres teātra režisors Jānis Kaijaks norāda – grāmata uzliek zināmu atbildības sajūtu. “Teātrim tas dod kaut kādā ziņā pašapziņu, kaut kadu apzināšanos, kas mēs esam.”

Ievas Rodiņas grāmata “Teātris Ogrē” tapusi trīs gadu garumā.


#SIF_MAF2023