Pirmais ligzdošanas gadījums pēdējo 100 gadu laikā. Jelgavas pievārtē melnās klijas ligzda

Jelgavas piepilsētas mežā šovasar atrasta melnās klijas ligzda. Jelgavas apkaimē tas esot pirmais ligzdošanas gadījums pēdējo 100 gadu laikā. Latvijā reģistrētas aptuveni desmit melno kliju ligzdas, kas parasti lielākoties atrodas lielu ūdenstilpņu tuvumā.

Melnās klijas Latvijā ir sastopamas maz. Vēsturiski tās savas ligzdas vij pie ezeriem vai upēm, tāpēc visbiežāk melnās klijas sastopamas zilo ezeru zemē Latgalē, nedaudz arī Vidzemē, bet, attīstoties zivjsaimniecības dīķiem, arī Kurzemē. A/S “Latvijas valsts meži” vides eksperts Aigars Kalvāns: “Tās ligzdas arī Austumlatvijā ir pie paša ezera. Kādā ezera līcītī vai salā. Šādas vietas te Zemgalē nav. Arī visi tie vēsturiskei novērotāji, kuri te ir dzīvojuši, nekad nav atzīmējuši šīs sugas ligzdošanu Zemgalē. Tuvākie zināmie ligzdošanas gadījumi bija pie Lielauces ezera.”

Šovasar Latvijas valsts mežu darbinieks, veicot mežu apsekošanu, melnās klijas ligzdu atradis Jelgavas pievārtes mežā, kādā 25 metrus augstā priedē. Melnā klija esot uzskatāma par sanitāru, jo galvenokārt pārtiek no beigtām zivīm, vai dzīvniekiem. Kalvāns: “Galvenā lieta, ko viņi ēd, ir beigtie dzīvnieki, bet pēdējos gados, kad viņi atklāja, ka ir tāda lieta kā izgāztuve, kur pieejams daudz barības, viņi labprāt arī uz turieni lido.”

ReTV uzrunātie tuvākās apkaimes iedzīvotāji par šādu atradumu gan neko nezināja un arī nebija pamanījuši pašus putnus.

Kā skaidro vides eksperts Kalvāns, tā esot aizsargājama suga, tapēc neesot pamata bažām, ka varētu sākties mežizsrādes darbi, kas reto viesi aizbaidītu. “Iekšēji mums ir noteikta tā kārtība, ka, konstatējot īpaši aizsargājamo sugu, uzreiz veidojam teritoriju dzīvotnes aizsardzībai un buferzonu, kas ir līdzvērtīga mikroliegumā noteiktajām platībām.”

Latvijā ligzdojošās melnās klijas esot gājputni, kas jau septembrī dosies uz tālo Āfrikas kontinentu, lai aprīlī atkal atgrieztos. Tā kā Jelgavas pievārtē mītošajai klijai piedzimis un izdzīvojis mazulis, ligzdošana esot uzskatāma par veiksmīgu, visticamāk, pavasarī retais viesis uz ligzdošanas laiku šeit atkal apmetīsies.


#SIF_MAF2023