Par iebraukšanu Jūrmalā tomēr būs jāmaksā 3 eiro

Satversmes tiesa šodien atzina, ka noteikumi par iebraukšanas maksas Jūrmalā paaugstināšanu ir apturēti nepamatoti. Jau esam stāstījuši, ka Jūrmalas valstpilsētas dome saistošajos noteikumos vēlas iekļaut nodevas paaugstinājumu no līdzšinējiem diviem eiro uz trīs eiro, turklāt – nodevas periodu attiecināt ne vien uz vasaras sezonu, bet visu gadu. Pašvaldība grozījumus saistošajos noteikumos pieņema 2021. gada septembra beigās, bet toreizējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs izdeva rīkojumu par šo grozījumu darbības apturēšanu. 

Nepiekrītot, ka ministra rīkojums par saistošo noteikumu darbības apturēšanu ir tiesisks, Jūrmalas pašvaldības dome iesniedza pieteikumu Satversmes tiesā, kur tika ierosināta lieta.Satversmes tiesā norāda, ka nodevas par iebraukšanu īpaša režīma zonā likmei jābūt sabalansētai R sabiedrības spēju nodevu samaksāt. Pretējā gadījumā iebraukšana īpaša režīma zonā būtu pieejama vienīgi nelielai, turīgākajai sabiedrības daļai. Ministra rīkojumā nebija ietverti argumenti, ka nodevas likme trīs eiro, to piemērojot visu gadu, būtu nesamērīga. Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš: “Tiesas sēdē Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības domes pārstāvji norādīja uz to, ka viens no viņu mērķiem bija, paaugstinot nodevu par iebraukšanu īpašā režīma zonā no 2 eiro uz 3 eiro, regulēt cilvēka paradumus tādā izpratnē, lai cilvēki izvēlētos apkārtceļus nevis, lai, samaksājot divus eiro, izbrauktu tranzītā cauri Jūrmalas īpašā režīma zonai, radītu šajā ar vidi, ar vides aizsardzību saistītā zonā sava veida negatīvu ietekmi, ko atstāj transportlīdzekļi.”

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš arī norāda, ka apstrīdētajā ministra rīkojumā ietvertie argumenti par to, ka grozījumi pieņemti, pārkāpjot pašvaldībai doto pilnvarojumu, nav pamatoti. Laviņš: “Pašvaldība, ja tās ir noteikušas tiesiski savā teritorijas plānojumā īpaša režīma zonu, konkrētajā lietā Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir savā teritorijas plānojumā noteikusi īpaša režima zonu vides aizsardzības nolūkos, tad likumdevējs pašvaldībām ir devis pilnvarojumu noteikt nodevas par iebraukšanu šādā īpaša režīma zonā. Pašvaldībām ir tiesības noteikt, kāda būs šīs iebraukšanas nodevas likme.”

Nepamatoti esot arī argumenti, ka pašvaldība grozījumu paskaidrojuma rakstā neesot pamatojusi to nepieciešamību un ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, kā arī neesot veikusi konsultācijas ar privātpersonām. Pašvaldība ir vērtējusi situāciju par pilsētā esošo tūrisma un izmitināšanas pakalpojumu izmaiņu dinamiku gada garumā, arī Uzņēmēju konsultatīvā padome ir atbalstījusi nodevas palielināšanu un tās piemērošanas perioda pagarināšanu. Līdz ar to ministrs ir prettiesiski apturējis saistošo noteikumu darbību. To darbība no sprieduma pasludināšanas brīža ir atjaunota. Foto: Evija Trifanova/LETA