Brīnummājā īpašie bērniņi ar vecākiem darina Ziemassvētku kartiņas

Organizācijas “Brīnummāja” telpās Cēsīs norisinājās Ziemassvētku apsveikumu kartīšu izgatavošanas darbnīca. Tajā piedalījās vecāki, kuru bērni ar īpašām vajadzībām “Brīnummājā” apmeklē dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Problēma tāda, ka līdz ar Eiropas Sociālā fonda projekta noslēgumu beigsies arī atbalsts bērniem ar invaliditāti, vecākiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumi būs jāsedz no savas kabatas. “Brīnummājas” saime cer, ka, pārdodot pašu darinātas apsveikumu kartītes, izdodies savākt kaut nelielu daļu šim mēķim nepieciešamo līdzekļu. 

Šoreiz “Brīnummājas” telpās, kur ikdienā notiek sociālās rehabilitācijas nodarbības bērniem ar invaliditāti, rosījās vecāki. Viņu mērķis bija izgatavot 500 Ziemassvētku apsveikumu kartītes, kuras ikviens varēs iegādāties, lai svētku laikā nosūtītu tuviniekiem vai sadarbības partneriem. Organizācijas “Brīnummāja” vadītāja Liena Graudule: “Tā kartiņa ir rokām gatavota. Tā ir vecāku gatavota. Līdz ar šo kartiņu sirds siltums aizies tālāk pie katra, kurš šo kartīti saņems. Bet vienlaicīgi tas ziedotājs parāda to, ka līdzcilvēkam ir tik ļoti svarīgi būt līdzās, it sevišķi šajā laikā.”

Organizācijā “Brīnummāja” norāda, ka jau šī gada beigās noslēgsies Eiropas Savienības Sociālā fonda projekts un beigsies finansējums bērnu ar īpašām vajadzībām sociālajai rehabilitācijai. “Ja man jāsaka, vai ir tāds skaidrs risinājums, lai vecākiem varu pateikt “viss būs labi, par jums parūpēsies”, šobrīd nav. Vēl mēs esam tādos meklējumos, līdz ar to šis ir vēstījums, ka ir ļoti svarīgi pamanīt šīs ģimenes, šos bērnus un sameklēt risinājumus.”

Vecāki, kuri savām rokām darināja apsveikumu kartītes, skaidro, ka bērniem ar īpašām vajadzībām ir ļoti būtiski nepārtraukt iesākto rehabilitācijas programmu. Pretējā gadījumā bērna attīstība apstājas. “Tomatis terapiju mēs vispār paši nevaram nofinansēt, arī tādā apjomā, kā mums vajaga logopēdu un Montesori, mēs to nevarēsim, tā ir pārāk liela nauda. Tas viņam ir ļoti liels regress uzreiz, viss apstājās, jo viņam vajag. Mums vispār pateica, ka mēs nerunāsim, nelasīsim, bet viņš iet parastā skolā, mēs rakstām, lasām, runājam,” saka labdarības darbnīcas dalībniece Iveta Beinaroviča. 

Šogad Cēsīs sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par Eiropas fonda līdzekļiem saņēmuši aptuveni 70 bērni. Viņu vidū ir bērniņi ar valodas attīstības traucējumiem, ģenētiskām saslimšanām, bērnu cerebrālo trieku, autiskā spektra traucējumiem un citām veselības problēmām. Vecāki norāda, rehabilitācija būtiski ir uzlabojusi viņu dzīves kvalitāti. “Viņš var labāk iekļauties sabiedrībā, skolā, saprast līdzcilvēkus, vieglāk socializēties, tas ir ļoti svarīgi. Ja nav nodarbību, tad ir apstāšanās,” saka labdarības darbnīcas dalībniece Dana Ūdre.

“Pat vārdos nevar aprakstīt, jo visi radi, kaimiņi, māsa, brāļi redzēja jau no paša sākuma to progresu, kas notika, visi teica – mēs bērnu nepazīstam,” saka labdarības darbnīcas dalībnieks Andris Ieviņš.

Lai šiem īpašajiem bērniem arī turpmāk nodrošinātu sociālo rehabilitāciju kaut vai optimālā apjomā un atbalstītu viņu ģimenes, organizācija “Brīnummāja” cer uz līdzcilvēku un ziedotāju atbalstu.

Graudule: “Viens finansējuma avots būs gan šie ziedojumi, gan visa gada laikā mēs aicināsim līdzcilvēkus un uzņēmējus ziedot. Gan arī no “Brīnummājas” finanšu līdzekļiem, jo, protams, mēs zinājām, ka šis brīdis pienāks, tāpēc laicīgi sākām par to domāt, lai bērniņiem, kuriem šī rehabilitācija, tiešām ir kritiska veselībai. Ja problēmas ieilgts, tas var radīt pat nopietnus draudus, tad mums ir tā atbildība un rūpes, ka šiem bērniem rehabilitācija nevar apstātes.”

Vecāku izgatavotās apsveikumu kartītes ikviens varēs iegādāties Cēsīs dažādās tirdzniecības vietās, tādā veidā ziedojot. Brīnummājā cer, ka, pārdodot visas 500 izgatavotās kartītes, izdosies piesaistīt vismaz 2000 eiro, kas nākamgad ļautu nodrošināt sociālās rehabilitācijas nodarbības vismaz sešiem bērniņiem. 


Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par "ReTV Ziņas" saturu atbild SIA "Re MEDIA".

#SIF_MAF2023