Skolnieces no Japānas iepazīst Latviju un Rūjienu

Rūjiena un Japānas pilsēta Higašikava ir sadraudzības pilsētas jau 15 gadus, tieši skolēnu apmaiņas braucieni ir nozīmīgākā šīs sadarbības forma. Šo gadu laikā Japānā ciemojušies vairāk kā 60 bērni un jaunieši no Rūjienas, savukārt šobrīd latviešu kultūru iepazīst Higašikavas vidusskolas skolnieces. “Šī sadarbība un šī draudzība, braukšana uz Japānu, japāņu skolēnu braukšana pie mums  ir viena no tādām lietām, kas ir mūsu skolēniem kā tāds ieguvums, kā bonuss. Viņi iepazīst citas valstis, citas kultūras, viņi nostiprina savas valodas zināšanas, viņi iegūst draugus,” saka Linda Čākure, Rūjienas vidusskolas direktore.

Rūjienā viesojas arī skolēni no Vācijas. Jaunieši iepazīst Rūjienas vidusskolu, mūsu izglītības sistēmu, dodas pārgājienos un ciemos pie uzņēmējiem. Kā stāsta skolas direktore - skolēni piedalīsies arī mācību stundās, kurās teorētiskās zināšanas tiks pielietotas praktiski. Čākure: “Mūsu draugi piedalīsies ķīmiju praktiskajās nodarbībās, bioloģijas stundās, būs arī situācijas, kas būs saistītas ar ģeogrāfiju, mēs viņus noteikti vedīsim arī pie mājražotājiem.” 

“Viņi ir ļoti pārsteigti, ka mums ir daudz dažādu mājražotāju, ka daudzi prot ar savām rokām izgatavot priekšmetus, ka tas mums nav aizgājis pagātnē, ka mēs to esam mācējuši uzturēt un mēs to attīstām. Un viņus arī mēs tagad iesaistām,” saka Guna Ķibere, Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas pārstāve.

Piemēram, jauniešiem bija iespēja iemēģināt roku ziepju veidošanā. Meitenes no Japānas Latvijā ir pirmo reizi, bet jau iemācījušās pāris frāzes latviski. Neskatoties uz to, ka tikko atbraukušas, japānietes Rūjienā jūtas kā mājās, jo pilsēta savā ziņā esot līdzīga Higašikavai.

Savukārt vasaras sākumā Higašikavā ciemojās Valmieras 2. vidusskolas un Rūjienas vidusskolas skolnieces. Meitenes Japānā viesojās no 8.-21.jūnijam – apmeklējušas dažādas galerijas, iepazinušas kultūru, cilvēkus un vidi, secinot, ka atķirība starp latviešiem un japāņiem ir patiesi ļoti liela.

Sadarbībai ar Japānu ir vairākas formas. Pieredzes apmaiņā devušās arī uzņēmēju, skolu un bērnudārzu vadības līmeņa delegācijas. Uz Japānu vesti arī amatnieku darbi un pat baltie ceriņi. 


#SIF_MAF2023