Oficiālo peldvietu sarakstā plāno iekļaut Salaspils pilsētas peldvietu

Oficiālo peldvietu sarakstā plānots iekļaut Salaspils pilsētas peldvietu, teikts Veselības ministrijas (VM) saskaņošanai iesniegtajos grozījumos noteikumos par peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtību.

Patlaban peldvietu sarakstā ir iekļautas 58 peldvietas - 33 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča peldvietas un 25 iekšzemes peldvietas.

VM informē, ka Veselības inspekcija ir izvērtējusi Salaspils novada pašvaldības sniegto informāciju par Salaspils pilsētas peldvietas izveidi un atzinusi, ka šī peldvieta atbilst oficiālas peldvietas statusa prasībām un ir iekļaujama peldvietu sarakstā, tādējādi veicinot iedzīvotāju veselīga dzīvesveida iespējas.

VM skaidro, ka jau pirms peldvietas iekļaušanas oficiālo peldvietu sarakstā Salaspils pilsētas peldvietas darbība tiek organizēta saskaņā ar Salaspils pilsētas peldvietas izmantošanas un uzturēšanas noteikumiem. Peldvietā vasaras sezonā ir nodrošināta glābšanas dienesta darbība, kā arī ir nodrošināta ar speciālajiem skaņas un gaismas signāliem aprīkota glābēju laiva, kā arī primārajiem glābšanas darbiem nepieciešamais aprīkojums.

Tāpat peldvietā ir iekārtotas ģērbtuves, un atkritumu konteineri, kuru apsaimniekošanu un izvešanu trīs reizes nedēļā organizē Salaspils komunālais dienests. Peldvietā ir izvietotas divas pārvietojamās tualetes. Pludmales peldēšanas zona tiek norobežota ar bojām.

Līdz ar to VM rosina iekļaut oficiālo peldvietu sarakstā arī Salaspils pilsētas peldvietu.Foto: Freepik; ikustratīvs