Mediju ētikas padome turpinās strādāt jaunā sastāvā

Biedrības “Latvijas mediju ētikas padomes” biedru pilnsapulcē 21. martā tika apstiprināts biedrības 2022. gada pārskats un ievēlēts jauns Ētikas padomes sastāvs.

Ētikas padomē kā jauni locekļi sāk darboties divi mediju jomas profesionāļi — SIA “All Media Latvia” izvirzītais TV3 ziņu un informatīvo raidījumu dienesta vadītājs Andrejs Mēters un Latvijas Raidorganizāciju Asociācijas izvirzītais šīs organizācijas izpilddirektors Igemārs Vekteris. Savukārt no līdzšinējā Ētikas padomes sastāva uz nākamo termiņu tika pārvēlēti septiņi locekļi: Skaidrīte Lasmane (izvirzīja Latvijas Žurnālistu asociācija), Guntars Līcis (izvirzīja AS "Latvijas Mediji"), Daiga Sproģe (izvirzīja AS "DELFI"), Aleksandrs Mirlins (izvirzīja Latvijas Preses izdevēju asociācija), Anda Rožukalne (izvirzīja SIA "Novadu ziņas”), Baiba Liepiņa (izvirzīja Latvijas Reklāmas asociācija) un Aivars Pastalnieks (izvirzīja SIA "Žurnāls Santa”).  

Ētikas padomes deviņi locekļi ir ievēlēti uz 12 mēnešu periodu. Jaunajā sastāvā Ētikas padome sāks darboties no aprīļa. 

Ētikas padomes jaunais sasaukums arī turpmāk uzraudzīs Biedrības Ētikas kodeksa principu un normu īstenošanu, izskatīs sūdzības par ētiska rakstura pārkāpumiem mediju darbībā, paudīs viedokli par dažādiem mediju nozares jautājumiem, un sadarbosies ar valsts institūcijām nozari regulējošo normu izstrādē un mediju atbalsta programmu īstenošanā.  

Biedrība Latvijas Mediju ētikas padome (LMĒP) ir izveidota kā nozari pašregulējoša institūcija, kurā var vērsties ikviens, kas pamanījis mediju ētikas pārkāpumu. Sūdzības par ētikas pārkāpumiem medijos izskata LMĒP Ētikas padome, vadoties no LMĒP Ētikas kodeksa, kas iever tādus principus kā godprātība materiālu veidošanā, informācijas daudzveidības nodrošināšana, faktu pārbaude, viedokļu un faktu nošķīrums, un citus.  Ētikas padomes lēmumi ir publiski un tie ir saistoši biedriem. Pārkāpumu gadījumā Ētikas padome var uzlikt medijam par pienākumu arī labot kļūdu un atvainoties.  

Četru gadu laikā LMĒP ir sniegusi atbildes vairāk kā 150 iesniegumiem no iedzīvotājiem un organizācijām par iespējamiem mediju ētikas pārkāpumiem, un 53 gadījumos Ētikas padome ir sagatavojusi detalizētu izvērtējumu sūdzībai un atzinumu. Ar tiem var iepazīties biedrības mājaslapā https://www.lmepadome.lv/etikaspadome/etikas-padomes-atzinumi/.


Foto: Freepik; ilustratīvs