Mazajās katlu mājās jāveic emisiju mērījumi. Tie ietekmē siltuma izmaksas

Visās mazajās katlu mājās, kuru jauda ir no 0,2 līdz 0,99 megavatiem, līdz šā gada 7. janvārim bija jāveic emisiju koncentrācijas mērījumi. Pēc Valsts vides dienesta (VVD) datiem, aptuveni 200 katlu mājām šī pārbaude neesot veikta. Normatīviem atbilstoši emisiju mērījumu rezultāti ne vien apliecinot rūpes par gaisa kvalitāti, bet arī to, ka efektīvi tiek izmantots kurināmais.

Pirms trīs gadiem Ministru kabinetā (MK) pieņemtais rīcības plāns par gaisa piesārņojuma mazināšanu paredz, ka regulārus piesārņojošo vielu emisiju koncentrācijas mērījumus jāveic gan lielās, gan mazās katlu mājās. Normatīviem neatbilstoša kaitīgo vielu izmešana apkārtējā vidē ietekmē gan gaisa tīrību, gan arī maksu par apkuri. VVD Zemgales reģionālās vides pārvaldes direktors Hardijs Verbelis saka: “Šie mērījumi parāda neatbilstību, kas varētu būt ieregulēšanā un kam ir cieša saistība ar apkures tarifiem. Jo nepilnīgāk notiek sadegšana, jo dārgāk maksājam par siltumu.”

Tā saucamajām mazajām katlu mājām, kuru jauda ir no 0,2 līdz 0,99 megavatiem, mērījumi jāveic reizi piecos gados. Jelgavas novadā šie noteikumi attiecas uz 19 pašvaldības īpašumā esošām katlu mājām. Pašvaldības vides inženiere ReTV stāsta, ka emisiju mērījumi iespēju robežās veikti arī līdz šim. Jelgavas novada pašvaldības vides inženiere Zane Laiviņa: “Akreditēta laboratorija veic šos mērījumus un nosaka oglekļa dioksīdu, oglekļa monooksīdu un PM10 daļiņas. Ja ir konstatētas neatbilstības, tad runājam ar iekārtu operatoru, lai atbilstu. Līdz šim Jelgavas novadā viss ir bijis kārtībā.”

Kā paredz MK noteikumi, pirmais mērījums bija jāveic jau līdz šā gada 7. janvārim. Pēc VVD datiem, mērījumi veikti tikai aptuveni 80 procentiem mazo sadedzināšanas iekārtu. Tam gan esot arī objektīvi iemesli, jo kapacitāte akreditētām laboratorijām, lai veiktu nepieciešamo testēšanu vairāk nekā 800 katlu mājām, esot nepietiekami.

Izlases kārtībā VVD veicis valsts apmaksātu testēšanu katlu mājām, par kurām saņemtas sūdzības vai kurās notiek rekonstrukcija. Rezultāti neesot bijuši iepriecinoši. Verbelis: “Apmēram 30% 2021. gadā un 2022. gadā 35% katlu māju emisiju robežvērtības bija pārsniegtas. Problēma ir meklējama projektēšanā vai ieregulēšanas darbā, kas nenodrošina precīzu sadegšanas procesu. Līdz ar to papildus tiek izvadītas slāpekļa oksīda vai oglekļa oksīda, vai vienkārši tā saucamā tvana gāze. Cietajam kurināmajam papildus vēl nāk putekļu daļiņas.”

Lai nepārsniegtu atļautos rādījumus, Jelgavas novada pašvaldībā iekārtas cenšoties pieregulēt līdz ar katru jaunu kurināmā partiju, tomēr šādu speciālistu esot ļoti maz, tāpēc varot teikt, ka viņiem paveicies. Mazo katlu māju testēšana Jelgavas novadā izmaksājusi aptuveni 2,5 tūkstošus eiro.

Jāpiebilst, ka veikt testēšanu var tikai apkures sezonā. Lai emisijas testus veiktu, arī tie mazo katlu māju operatori, kuri līdz šim šo prasību nav izpildījuši, laiks mērījumu veikšanai pagarināts līdz šā gada beigām. Vienlaikus VVD aicina izvērtēt nepieciešamo apkures katla jaudu pirms tā uzstādīšanas, kas arī var būt viens no iemesliem emisijas koncentrācijas pāsniegšanai.


#SIF_MAF2023