Latvijā ierobežo piekļuvi piecām tīmekļa vietnēm ar Krievijas propagandas saturu

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir nolēmusi ierobežot piekļuvi Latvijā piecām tīmekļa vietnēm, kurās izplatīts Krievijas propagandas saturs.

Kā liecina padomes publicētais paziņojums, NEPLP tajā atsaucas uz Eiropas Savienības Padomes paziņojumu par ierobežojošu pasākumu pieņemšanu sankciju ietvaros pret "RT Balkan", "Oriental Review", "Tsargrad", "New Eastern Outlook" un "Katehon", attiecīgi Latvijā nolemts slēgt pieeju ar šiem kanāliem saistītajām tīmekļa vietnēm "lat.rt.rs", "rt.rs", "m-by.tsargrad.tv", "journal-neo.org" un "katehon.com" un to dublējošām spoguļlapām.

Sankcijas pret Krievijas kanāliem ir daļa no ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā. NEPLP atzīmē, ka nacionālo sankciju likums nosaka, ka Eiropas Savienības regulās noteiktās sankcijas ir saistošas un tieši piemērojamas Latvijā, tāpēc arī tai bijis jāreaģē uz sankciju papildinājumiem.

NEPLP lēmumu var pārsūdzēt, bet tas neaptur lēmuma darbību. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.


Foto: Freepik; ilustratīvs