Kā notiek atkritumu atkritumu apsaimniekošanas reorganizācija Vidzemē

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam SIA “ZAAO” aizvadītais gads bija notikumiem bagāts, tajā tika pabeigti vairāki projekti. Turpinot attīstību, nesen notikušajā dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums par SIA “AP Kaudzītes” reorganizācijas uzsākšanu, pievienojot to “ZAAO”.

“Mēs vēlamies izveidot Vidzemē vienotu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kur ikvienam Vidzemes iedzīvotājam šajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā nav būtiskas atšķirības starp to, kā atkritumus apsaimnieko viens vai otrs novads. Līdzīgi mēs vēlamies arī vienotu raudzīties uz šīs sistēmas attīstību un uz to, kādā veidā labāk pilnveidot gan šķirošanas infrastruktūru, gan to infrastruktūru, kas cilvēkiem ikdienā ir vajadzīga, lai labi apsaimniekotu atkritumus,” saka SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis.

Lai sasniegtu mērķus, kas noteikti Vidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plānā, šāda reorganizācija ir būtiska, lai samazinātu atkritumu noglabāšanas apjomus, veiktu šķirošanu un bioloģisko atkritumu atsevišķu vākšanu, kā arī nodrošinātu to atbilstošu apstrādi.

Kukainis: “Mums ir jāspēj izmantot efektīvākas iekārtas, izmantojot efektīvākas tehnoloģijas, ar kurām labāk spētu apsaimniekot atkatumus. Būtiski nākotnē būs runāt par Vidzemes investīcijām, kur un kādās investīcijās mēs vēlamies ieguldīt nākotnē, lai šo sistēmu uzlabotu.”

SIA “AP Kaudzītes” valdes loceklis Ģirts Kuplais: “Ir nepieciešams investēt. Iekārtās, tehnoloģijās, un, teiksim, SIA “AP Kaudzīšu” apjoms ir salīdzinoši mazs un niecīgs, iekārtu izmaksas uz vienu tonnu var sastādīt lielas summas. Vērtīgāk ir apvienot spēkus kopā, panākt kopīgus apjomus un ar tiem apjomiem strādāt jēgpilni. Tad sadarbībā ar SIA “ZAAO” ar SIA “AP Kaudzītes” kopīgi varēs lemt, kur efektīvāk un jēgpilnāk ieguldīt investīcijas kopīgiem spēkiem, nevis katram atsevišķi dalīt kaut ko, katrs atsevišķi kaut ko būvē un darās, bet kopīgi.”

Galvenais mērķis šobrīd ir līdz 1. jūnijam pabeigt reorganizāciju, lai pilnībā sāktu izpildīt atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra funkcijas. Tā rezultātā reģionā būs viens apsaimniekotājs, kuram būs divi poligoni.

Kukainis: “Iedzīvotājiem nemainās atkrituma apsaimniekotāji, viņi ir tieši tie paši, kas līdz šim. Tā izmaiņas sadaļa ir tas, kur tie atkatumi nonāks un kas par tiem atkritumiem parūpēsies pēc tam šajos aprites ekonomikas centros Daibē un Kaudzītē.”

Gints Kukainis izsaka lielu pateicību Vidzemes pašvaldībām par sapratni šīs reorganizācijas nepieciešamībā, atzinīgi vērtējot vienprātīgi pieņemtos lēmumus.