Ja visu laiku domāsim, ko par mums domā Rīga, diez vai tālu tiksim

No 14. līdz 16. jūnijam Ērgļos noritēja sestais Latvijas Lauku kopienu parlaments. Tā mērķis ir vienkopus pulcēt cilvēkus, kuri nevēlas noskatīties uz lauku sarukšanu, bet ir gatavi rīkoties, saskatot metodes, iespējas un potenciālu lauku apvidu attīstībai. Parlamentā piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem, arī no ārvalstīm. Starp tiem gan Latvijas, gan dažādu Eiropas valstu amatpersonas, lauku attīstības eksperti un praktiķi – tie cilvēki, kuri laukos dzīvo, strādā, veido ģimenes, vada uzņēmējdarbību un aktīvi darbojas savas apkaimes veidošanā.

“Ja mēs visu laiku domāsim, ko par mums domā Rīga, diez vai mēs tālu tiksim. Sāksim ar sevi! Šeit ir aktīvie cilvēki, kas domā, kā attīstīt kopienas, meklē iespējas, kā saviem ciemiem, mazajām pilsētiņām būt aktīviem, saliedēt. vienmēr priecājas par saviem padarītajiem darbiem,” saka nodibinājuma “Madonas novada fonds” vadītāja Jogita Baune.

“Kopienu parlaments, kur mēs ļoti uzskatāmi parādām to kvalitatīvo, spēcīgo lauku balsi, ir kalpojis, lai dažādus ministru kabineta noteikumus mēs varētu izmainīt, lai varētu pārstāvēt finansējumu un parādīt, kā tas finansējums efektīvi tiek nevis sadrumstalots, kā citreiz šķiet, “nu, pa pāris simtiem katram”, bet patiesībā, cik milzīgu papildus pievienoto vērtību tas dod,” uzsver biedrības “Latvijas Lauku forums” izpilddirektore Anita Seļicka.

Parlaments notiek reizi divos gados. Tajā izskanējušie viedokļi tiek apkopoti rezolūcijā un iesniegti politikas veidotājiem. Starp laukiem sāpīgākajiem jautājumiem līdztekus izglītības, medicīnas un ceļu jautājumiem tiek uzsvērta virkne neskaidrību, ko radījusi administratīvi teritoriālā reforma, tāpat kvalitatīva interneta pieejamība, mobilitāte no pagastiem uz novada centru un iedzīvotāju līdzdalība, tostarp līdzdalības budžets un iedzīvotāju padomju veidošana.  Seļicka: “Šobrīd sāpīgs jautājums un uztraukums ir par to, vai un kā šie līdzdalības veidi tiks ļoti pēc būtības ieviesti, nevis formāli, nevis ķeksītis “ir pieejams – ja vēlaties, tad izmantojat”, bet tiešām iedzīvotājiem piemērots.”

Līvānu un Preiļu novadu partnerības “Kūpā” administratīvā vadītāja  Valija Vaivode pauž: “Lai neizpildās viss tas, kas rezolūcijā būs rakstīts un kas ir vajadzīgs laukiem, bet kaut kāds pienesums, redzējums vismaz būs. Tie augšas, jāsaka, gudrās galvas varbūt sapratīs, ka lauki nav vēl izmiruši, lai tie dzīvotu, par tiem ir jādomā, jārūpējas. Tās problēmas, kas šobrīd ir laukos, tas, ka lauki paliek tukšāki, par darba vietām, par infrastruktūrām, – tas ir jārunā nevis tikai reizi par diviem gadiem, bet to vajadzētu runāt un pacelt augšā katru dienu”. 

Ērgļu apvienības vadītāja  Elita Ūdre: “Laukos samazinās iedzīvotāju skaits, bet ir patīkami dzirdēt, ka atgriežas jaunās ģimenes, vēlas šeit dot savu ieguldījumu. Viena daļa atgriežas uz vecāku mājām, viena daļa tiešām iegulda savus līdzekļus, par to ir domājuši jau laicīgi, ka Rīga nebūs tā, kur dzīvos. Lielākās problēmas ir dzīvojamā platība un darba iespējas.”

Baune  saka: “Jādomā par mobilitāti. Es saprotu tos cilvēkus, kuri paši nevar daudz ko izdarīt, tad ir jādomā par to, lai viņu bērni izaugtu un būtu stiprāki par saviem vecākiem, ka tas sabiedrībai ir jāpalīdz. Tas tā kā būtu tiem varas gaiteņiem – lūdzu domājiet par mobilitāti! Lūdzu savienojiet Latvijā pagastu centrus ar asfaltiem!”

Seļicka uzsver: “Mums ir ļoti daudz neveiksmju konkrētās lietās, kur mēs esam pieprasījuši un teikuši lielus finansējuma avotus prasot, bet es teiktu, ka tas sausais atlikums un vērtīgais ir tas, ka ļoti daudz solīti pa solītim holistisko atbalstu lauku kopienām esam panākuši, veidojuši, un te, kur mēs kopā daudzi simti pasakām vienotā balsī, kas ir svarīgs laukiem, ir ļoti palīdzējis gan lobēšanā, gan pašu kopienu spēcināšanā.” 

Jāpiebilst, ka līdztekus ziņojumiem, paneļdiskusijām un rezolūcijas izstrādei parlamenta dalībniekiem bija iespēja iepazīt Ērgļu puses skaistākās vietas un aktīvākos cilvēkus, dzirdēt viņu pieredzes stāstus, kā arī baudīt īpašu svētku programmu vienā no Ērgļu tūrisma pērlēm – Rūdolfa Blaumaņa memoriālajā muzejā Braki.  


#SIF_MAF2023