Grāmata bērniem palīdzēs apgūt pareizu patskaņu un divskaņu izrunu

Izdota pirmā grāmatiņa bērniem, kurā logopēdijā izmantotās skaņu modelēšanas komponenti attēloti ar vienkāršiem zīmējumiem. Grāmatiņā ir arī īsi pantiņi, kuros bērniem jāsameklē un jāizrunā patskaņi vai divskaņi. Kā ReTV atzīst pirmsskolas pedagogi, skaņu izruna mūsdienās esot liela problēma, jo bērni ne vien mazāk lasa, bet arī mazāk sarunājas, tāpēc grāmatiņa būšot labs palīgs gan bērnudārzā, gan mājās.

Logopēde Inese Smirnova ar šādu skaņu modelēšanas paņēmienu apgūt latviešu valodas patskaņus un divskaņus palīdz bērniem savā ikdienas darbā bērnudārzā, bet tagad izveidota arī grāmata “Sinepes patskaņu un divskaņu pantiņi”. Smirnova: “Šis ir mācību materiāls, kas domāts pirmsskolas un/vai jaunākā skolas vecuma bērniem skaņu, konkrēti aptskaņu un divskaņu, apguvei. Primāri priekšplānā ir izvirzīta skaņa, sekundāri nākamais ir burts. Izcilā zinātniece un daudzu grāmatu autore Irēna Miltiņa bija izstrādājusi jaunu metodi – modelēšanu logopēdijā. Viņa savu darbu apkopoja izdevumā, kas domāts speciālistiem, bet bērniem līdz šim šāds izdevums nav bijis.”

Lai grāmatiņa būtu interesanta bērniem, tajā ir zīmējumi, kurus var izkrāsot. Turklāt bērniem grāmatā attēlotajam patskaņu rūķim jāiezīmē attiecīgajam patskanim vai divskanim atbilstošā mutes pozīcija. Grāmatas ilustratore Ilva Bārene atklāj, ka neparastais vārds rūķu meitenei dots, jo tā bērnībā bērni saukuši grāmatas autori, bet izveidot ilustrācijas bijis interesanti. “Stāvēju pie spoguļa. Izrunāju patskaņus. Skatījos, pētīju, kā mute atveras, kā izskatās zobi, kā mēle, un mēģināju zīmēt. Konstatējām arī, ka bērniem ir diezgan lielas problēmas ar izkrāsošanu, rūpīgu izkrāsošanu, jo tāds laiks šobrīd. Tad varbūt tā rūpīgā izkrāsošana varbūt varētu arī mazliet uzmanību piesaistīt.”

Grāmatas atklāšanas pasākumā Durbes pilī sanākušie bērni aktīvi zīmēja un līdzdarbojās ar grāmatas autori, bet vecāki, vecvecāki un pirmsskolas skolotāji priecājās par šādu izdevumu, jo skaņu izrunāšana šodien esot bieži sastopama problēma. “Tās ir lielas problēmas. Es domāju, ka tās ir tehnoloģijas, kuras bērni ierauga un nerunā savā starpā tik daudz, kā kādreiz mēs runājām. Arī vecāki bieži ir tehnoloģijās un nerunā, bet šobrīd ir tik skaists rudens – ir jāiet laukā, jārunā, jādarbojas ar kastaņiem un zīlēm, kas attīsta bērnu valodu,” saka pirmsskolas skolotāja Zane Sāviča.

PII “Karlsons” vadītāja Andra Mazure: “Tā arī ir vājā vieta šobrīd, ka mēs norijam skaņas. Arī pieaugušie cilvēki, un mēs ne vienmēr saprotam. ko kāds saka. Inese pie tā ļoti strādā, un šī grāmata būs kā palīgs jebkuram mūsu logopēdam, jebkuram.”

Atsevišķa sadaļa grāmatā veltīta šaurajam un platajam patskanim “e”, un divskaņiem.

Grāmata izdota izdevniecībā “Raka” 300 eksemplāros.


#SIF_MAF2023