Gapoņenko zaudē Latvijai Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Eiropas Cilvēktiesību tiesa izbeidza tiesvedību prokremliskā aktīvists Aleksandra Gapoņenko sūdzībā pret Latviju, aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijā.

Latvijā Gapoņenko iepriekš atzīsts par vainīgu nacionālā naida izraisīšanā un pret Latviju vērstā darbībā un notiesāts ar nosacītu brīvības atņemšanu.

Gapoņenko laikā no 2017.gada nogales līdz 2018.gada pavasarim internetā izplatīja Krievijas propagandas medijos lietotus melus par fašisma atdzimšanu Latvijā, par krievvalodīgo iedzīvotāju vajāšanu un iespējamu genocīdu pret Latvijas krievvalodīgajiem, ko īstenošot Latvijas armija un NATO sabiedrotie.

Sūdzībā ECT Gapoņenko pauda viedokli, ka nacionālās tiesas, lemjot par apcietinājuma piemērošanu un pagarināšanu, nebija sniegušas tam pietiekamu pamatojumu. Gapoņenko apgalvoja, ka apcietinājums viņam tika piemērots kā sods par viņa politisko darbību, tādējādi nepamatoti ierobežojot viņa tiesības publiski paust savus uzskatus.

Savukārt ECT atzīmēja, ka gan izmeklēšanas tiesnesis, gan Rīgas apgabaltiesa savos lēmumos bija norādījuši uz pamatotām aizdomām, ka Gapoņenko varētu būt izdarījis viņam inkriminētos noziegumus. Turklāt Gapoņenko nenoliedza, ka bija apsūdzības pamatā esošo publikāciju autors - tā vietā domstarpību iemesls bija publikāciju juridiskais vērtējums. ECT atzina par pamatotiem arī Rīgas apgabaltiesas secinājumus, ka brīvībā Gapoņenko varētu izdarīt jaunus noziegumus.

ECT izcēla Gapoņenko publikāciju īpaši jūtīgo sociālpolitisko kontekstu. Tiesa uzsvēra, ka tā nevar ignorēt faktu, ka Latvijas kaimiņvalsts ir Krievija, kas Gapoņenko publikāciju laikā jau bija iebrukusi Gruzijā un militāri un politiski kontrolēja daļu no Ukrainas teritorijas. ECT atzīmē, ka Rīgas apgabaltiesa savā lēmumā tieši norādīja uz nepieciešamību novērst turpmāku publikāciju atkārtošanos, kas ir vērstas pret vitāliem valsts konstitucionālās iekārtas elementiem un pieejamas tiešsaistē lielai auditorijai.

Gapoņenko apcietinājums ilga četrus mēnešus un trīs dienas. ECT īpašu vērību pievērsa tam, ka Gapoņenko apcietinājums bija salīdzinoši īss, to periodiski pārskatīja un Gapoņenko atbrīvoja nekavējoties pēc tam, kad izmeklēšanas tiesnesis secināja, ka turpmākā apcietinājuma piemērošana vairs nav nepieciešama. Līdz ar to tiesa secināja, ka Gapoņenko tiesību uz vārda brīvību ierobežojums bija nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā.

ECT lēmums ir galīgs un nepārsūdzams.

Foto: LETA/Paula Čurkste