Valkas novada iedzīvotāji veselības pakalpojumus spiesti saņemt Valmierā vai Igaunijā

Lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus, Valkas novada iedzīvotāji lielākoties ir spiesti doties uz aptuveni 50 kilometru attālo Valmieru uz Vidzemes slimnīcu. Lai gan arī Valkā ir poliklīnika, kur arī pieņem ģimenes ārsti un citi speciālisti, iespējas tomēr ir ierobežotas, jo ir gan speciālistu trūkums, gan arī pie tiem, kas ir, jāgaida rindā. Lai arī būtu iespēja doties uz tuvējo Valgas slimnīcu, arī te tomēr ir savi šķēršļi, tāpēc pašvaldība sākusi īstenot projektu par pārrobežu pakalpojumu pieejamību Valgas slimnīcā. 

Lai arī Valka un Valga ir viena pilsēta, ko šķir vien Latvijas un Igaunijas robeža, saņemt veselības aprūpes pakalpojumus tuvākajā slimnīcā Valgā izvēlas vien daļa. Valkā satiktie iedzīvotāji atzīst, ka kaimiņpilsētā pakalpojumus var saņemt ātrāk, tomēr kā vienu šķēršliem min valodas barjeru. “Tepat Valkā, ja kaut ko vajag. Ja kaut kādas medicīniskās izziņas komisijas, tad uz Rīgu,” saka Valkas iedzīvotājs Silvestrs.

Valkas iedzīvotāja Eļena: “Agrāk mums bija normāla slimnīca ar dzemdību nodaļu, bērnu nodaļu, terapiju, ķirurģija, gerontoloģija, bet tūlīt nav nekā. Paldies Dievam, ir Igaunija, tur bez rindas var dabūt rentgenu, vēl kaut kādus izmeklējumus, bet Valkā nav.”

Valkas iedzīvotāja Ieva: “Smagi ir, jo slimnīcas mums te nav, nekā nav, jābrauc uz Valmieru vai uz Igauniju, citas izejas nav. Un tas nozīmē papildus izdevumus, papildus viss. Nav patīkami, grūti ir mums šeit.”

Valkas iedzīvotāja Ludmila: “Tur, Igaunijā, kad tu aizej, ir ļoti ātri. Otrajā dienā, ja rentgenu izej, jau otrajā dienā viss kārtībā, nav tā, kā ir šeit, –jāgaida mēnešiem.”

Lai noskaidrotu Valkas un Valgas ārstu viedokli par nepieciešamību palielināt Valgas slimnīcas pakalpojumu klāstu Valkas iedzīvotājiem, kā arī, lai saprastu ar kādiem šķēršļiem nākas saskarties ikdienā, nupat ar vietējiem ģimenes ārstiem tikās Rīgas Stradiņa universitātes pētnieces. Uz tikšanos ieradās trīs Valkas ģimenes ārsti. “Cik mēs varam, darām, protams, uz vietas savā praksē, bet ģimenes ārsts jau nespēj atrisināt visas veselības problēmas. Tā kā ir vajadzīga kolēģu palīdzība, ir vajadzīgi izmeklējumi, lai nekļūdītos, lai sniegtu vajadzīgo palīdzību. Ar iespējām šobrīd ir slikti, jo tuvākais mums ir Valmiera,” saka ģimenes ārste Valkā Inga Nātra.

Arī ģimenes ārste norāda, ka viena no problēmām, ja runā par izmeklējumiem Valgas slimnīcā, ir valodas barjera. Izmeklējumu rezultātus ārsti varot saprast, bet svarīga ir ārsta un pacienta savstarpējā komunikācija. 

Jāpiebilst, ka Valkas iedzīvotājiem ir pieejami divi valsts apmaksāti pakalpojumi Valgā: rentgens un ultrasonogrāfija. 

Savukārt pētniece no Rīgas Stradiņu universitātes piebilst, galvenās problēmas pamatā saistītas ar administīva rakstura jautājumiem. Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības institūta vecākā pētniece Daiga Behmane: “Lielākie šķēršļi tomēr ir veselības aprūpes tarifi. Kā zināms, pārrobežu veselības aprūpē tajā dalībvalstī, kuras iedzīvotājs vēlas saņemt pakalpojumu citā valstī, šī dalībvalsts apmaksā pakalpojumu tādā līmenī, kāds ir pakalpojumi tarifs šajā dalībvalstī. Konkrēti – Igaunijā tarifi ir lielāki, tātad Igaunijā veselības aprūpes pakalpojums ir dārgāks, kas nozīmē, ka mūsu Nacionālais veselības dienests sedz tikai daļu no šī pakalpojuma un iedzīvotājiem jāmaksā klāt.”

Kā vēl vienu problēmu pētniece min veselības aprūpes pakalpojumu organizāciju. Behmane: “Igaunijā daudz labāk darbojas e-veselības sistēma. Igaunijā pacientu aprūpes plāni ir pieejami elektroniskā veidā e-veselības sistēmā. Latvijā mums šādu plānu nav. Trešā problēmas grupa saistās ar valodas barjeru – ar nepieciešamību tulkot medicīnas informāciju.”

Valkas pašvaldībai īstenojot projektu par pārrobežu pakalpojumu pieejamību Valgas slimnīcā, 23. februārī Rīgas Stradiņa universitātes pētniecēm paredzēta arī tikšanās ar iedzīvotājiem. Marta vidū gan iedzīvotājiem, gan Veselības ministrijai paredzēts prezentēt pētījumu, vēršot uzmanību uz veselības aprūpes problemātiku robežpilsētās.