Vai skolas ir gatavas jaunajam mācību gadam?

Jau pēc dažām dienām 1. septembris. Daudzās skolās Latvijā vēl norit kādi sagatavošanās darbi, lai varētu uzsākt jauno mācību gadu. Būtisks jautājums ir par pedagogu nodrošinājumu. kā norāda pašvaldībās, situācija mainās ik dienu. Var gan arī rasties situācija, ka, mācību gadam sākoties, kādos mācību priekšmetos skolotājs vēl nebūs atrasts, būs jādomā, kā to risināt. 

Pirms dažām dienām Valmieras 2. vidusskolas direktors Andrejs Gluhovs norādīja, ka viņiem trūkst gan angļu, gan latviešu valodas skolotāju, ir arī vairākas vakantas likmes pedagogu palīgiem, vakanti ir arī citi pilnas un nepilnas slodzes amati. 

Direktors gan šaubījās, vai visas vakances līdz 1. septembrim izdosies aizpildīt. “Šobrīd ir tā, ka uz dažiem amatiem startē vairāk sākumskolas vai pirmsskolas skolotāji. Angļu valodas skolotāji – mēs visas vasaras laikā neesam saņēmuši nevienu CV.”

Vairākos mācību priekšmetos vēl pirms dažām dienām pedagogus turpināja meklēt arī Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs, kas ir vienīgā skola Latvijā, kas īsteno speciālo izglītību izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem. “Šobrīd vēl aizvien cītīgi meklējam fizikas skolotāju, ķīmijas skolotāju, dabaszinību, bioloģijas skolotāju. Tie ir tādi skolotāji, kas ir specifiskas lietas, lai gan ne uz lielām likmēm, uz nedaudz stundām, tur ir vajadzīgs skolotājs, kas strādā,” saka Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra direktore Iveta Kļaviņa.

Situācija visu laiku mainoties. Piemēram, fizikas un ķīmijas skolotāja vakance negaidīti parādījās augusta vidū, kad skolotāja izlēma mainīt dzīvesvietu. Šobrīd Valmieras novada skolās vakantas likmes ir gan vispārējās, gan pirmsskolas izglītības pedagogiem, arī atbalsta personālam un profesionālās izglītības iestādēs, informē izglītības pārvaldē. Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ivetas Pāže: “Jomas, kur visvairāk trūkst pedagogu, ir STEM, valodas un kultūras priekšmetos, kā arī mājturības un tehnoloģiju jomas priekšmetos. Savukārt kā atbalsta personāls visvairāk trūkst psihologi un speciālie pedagogi. Valmieras novada skolas mācību gadam ir gatavas, visu mācību priekšmetu apguve skolēniem tiks nodrošināta, īslaicīgi pedagogiem aizvietojot citam citu, līdz darba gaitas uzsāks jaunie kolēģi.”

Līdzīga situācija ir arī citās pašvaldībās, kur jautājums par trūkstošiem skolotājiem tiek risināts, citam citu aizvietojot vai palielinot slodzes. Ropažu novada IJKS departamenta Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja Vija Tomiņa: “No mūsu astoņām skolām, kas ir novadā, vienā skolā ir pilnīgi nokomplēktēti kadri. Dalot slodzes, viss ir sadalīts, un skolotāji ir, kas pasniedz priekšmetus pa jomām, bet pārējās skolās ir lielākas vai mazākas problēmas. Piekrītu vienai skolas direktorei, kas uzrakstīja: “Jā, mēs aizpildīsim likmes, bet skolotāji strādās ar pārslodzi.”

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka: “Ja salīdzinām datus uz 21. augustu un šobrīd uz 29. augustu, tad tiešām situācija jau ir mainījusies, jo tas, kas varbūt nelikās tik īpaši draudīgs 21. augustā, tas 29. jau ir satraucoši. Šobrīd ir palielinājies to stundu skaits, kuros izglītības iestādes labprāt redzētu papildus pedagogus izglītības iestādēs – datorikā, angļu valodā, sports un veselība.”

Arī Daugavpilī norāda, ka risinājums varētu būt vienošanās ar pedagogiem par citu slodzes sadalījumu. Piemēram, tā kā jau minētajos priekšmetos pastāv dalījums grupās, skola no tā varētu atteikties, tādā veidā problēmu risināt. Sprindžuka: “Sittuācija, ka kāds mācību priekšmets netiek mācīts, nav prognozējama.”

Pašvaldībās norāda, viena no problēmām ir, ka liela daļa pedagogu ir jau pirmspensijas vai pensijas vecumā, bet jaunie vietā nenāk. Lai skolotājus piesaistītu, tiek domāts par dažādiem atbalsta veidiem, no ar stipendijām līdz dienesta dzīvokļiem. Problēmu apzinās arī Izglītības un zinātnes ministrijā.

Risinot gan atalgojuma, gan slodzes jautājumus, ministrijā tiek strādāts arī pie sistēmdinamiskās prognozēšanas rīka. Tā būtība ir saprast, kā veidojas cilvēkresursa aprite izglītības sistēmā, lai plānotu gan budžeta vietas augstskolās, perspektīvā skatoties, kur varētu būt lielāks vakanču skaits, gan arī, prognozējot, cik skolotāju plāno pensionēties, lai varētu saprast, cik būtu vietā jānāk jaunajiem.


#SIF_MAF2023