Sprindžuks: Rēzeknes dome nav pārāk caurspīdīga savā finanšu vadībā

Šopēcpusdien notika kārtējā Rēzeknes domes sēde, kurā plānoti tālākie soļi pašvaldības budžeta krīzes risināšanai. Jau ziņojām, ka vakar Finanšu ministrija saņēma arī Rēzeknes domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča paziņojumu, ka ierosinājis domei iesniegt ministrijai pašvaldības finanšu stabilizācijas pieteikumu. Savukārt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks norāda, domei priekšā vēl smags darbs, lai šo finanšu stabilizāciju pieteiktu.

Pēc vakardienas Rēzeknes domes ārkārtas sēdes, ko rosināja sasaukt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, viņam radusies sajūta, ka dome nav pārāk caurspīdīga savā finanšu vadībā un deputāti saņem tikai daļu informācijas. Māra Sprindžuka prāt, kāds ir atbildīgs par to, ka līdzekļi ir pārtērēti, ka deputāti nav tikuši informēti un savlaicīgi pieņēmuši lēmumus, lai budžetu sabalansētu. “Galvenā problēma, ko es pamanīju, ir nevis objektīvi faktori, kas ir kredītresursu sadārdzinājums, energoresursu vai pārtikas cenas, kas ir visām pašvaldībām līdzīgi. Tas, kas tiešām šeit bija redzams, kas ir unikāli Rēzeknei, ir tieši šī vājā budžeta vadība un nespēja savlaicīgi pieņemt lēmumus. Dome nepilda savu darbu, jo viņi netiek savlaicīgi informēti. Un šis pilnīgi notiekti ir pārkāpums.”

To, vai atbildīga ir dome, priekšsēdētājs vai kāds izpildvaras pārstāvis vērtēs pēc dokumentiem. Tikmēr Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs pauda, ka pārāk optimistiksi skatījies uz situācijas attīstību. Grūti bijis paredzēt, ka desmitkārtīgi pieaugs procentu maksājumi, apkures cenas, skolotāju algas un citi izdevumi. “Mēs arī konstatējām to situāciju, ka mūsu ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, no nekustamā īpašuma nodokļa ir samazinājušies, salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi uz vienu miljonu. Tur vēl vairāki izdevumi, vienkārši pati inflācija, sadārdzinājums kārtējiem izdevumiem mūsu pārvaldēs. Viņi palielinājušies absolūti nekontrolēti, bet tas temps pilsētas attīstības uzņemtais bija diezgan augsts.”

Jau ziņojām, ka Bartaševičs ierosinājis domei nākamotrdien ārkārtās sēdē lemt par finanšu stabilizācijas pieteikuma iesniegšanu Finanšu ministrijai. Lēmumu vērsties pēc palīdzības pie valsts viņš skaidro ar ministrijas atteikumu sniegt jaunus kredītus. Pirms divām nedēļām ar domes lēmumu tika apstiprināts rīcības plāns pašvaldības finanšu krīzes pārvarēšanai, ko pašvaldība iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai, taču tā norādīja, ka ir šaubas par pašvaldības spēju pildīt saistības pret kreditoriem un ka pašvaldībai netiks piešķirti aizdevumi krīzes pārvarēšanai. Bartaševičs: “Es nesaprotu, ar ko atšķiras šodienas situācija, kāpēc mums šogad nevar piešķirt summu 1,4 miljoni, kāpēc nevaram finansēt no kredītiem jau trīs gadus ilgstošus projektus, kas jau ir noslēguma stadijā faktiski nonākuši, tas pats rekreācijas centrs.  Un tā kredīta nepiešķiršanas rezultātā, uz ko mēs arī pretendējam pilnīgi likumīgi, tad tās sekas var būt vienkārši graujošas priekš pašvaldības. Ja nerealizēsim līdz galam, nenorēķināsimies ar būvniekiem, nāksies atdot atpakaļ piecus miljonus struktūrfondiem. Tie scenāriji ne īpaši labi, tāpēc bija pieņemts lēmums no manas puses tomēr pieteikt šo stabilizācijas procesu. Es domāju, ka tā tas darbs notiks ātrāk un raitāk ar to pozitīvo rezultātu, uz kuru mēs ceram.”

Sprindžuks: “Tas ir tikai viņa iesniegums, vēl nav Rēzeknes domes lēmuma. Tātad ir pieprasīta finanšu stabilizācija, bet likums paredz, ka šis iesniegums ir pievienots dokuments ar finanšu stabilizācijas plānu, kuru izstrādā dome, nobalso. Šodien es konstatēju, ka dome nav šādu darbu veikusi, nav bijis arī regulārs budžeta vērtējums. Tas, ko es redzu, ka vēl domei ir jādara ļoti smags process, lai pieteiktu ši finanšu stabilizāciju, kuru tad tālāk vērtēs Finanšu ministrija.”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs vēl piebilda, ka paralēli notiks vairāki procesi:  finanšu revīzija, tiesiskuma revīzija un pamatotība, kā rīkoties tālāk, lai Rēzeknes pilsētā dažādām iedzīvotāju grupām nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību. 

Atgādinām, ka Rēzeknes pilsētas budžetā šogad pietrūkst 3,9 miljoni eiro. Vēl jāpiebilst, ka šodien Rēzeknes domes opozīcija bija rosinājusi domes sēdes darbakārtībā iekļaut jautājumu par Bartaševiča atstādināšanu. Balsojumā pieci opozīcijas deputāti balsoja par līdžinējā mēra gāšanu,  deputāti bija pret, bet viens deputāts balsojumā nepiedalījās, jo nebija ieradies. Šis šogad jau bija otrs opozīcijas mēģinājums sašūpot Rēzeknes mēra krēslu.


#SIF_MAF2023