SIA “ZAAO” īstenoti nozīmīgi attīstības projekti

Šogad atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “ZAAO” atzīmē 25 gadu jubileju, un šis gads uzņēmumam ir iezīmīgs arī ar vairāku nozīmīgu attīstības projektu īstenošanu, lielākais no tiem bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīca.

Ar svinīgu lentes griešanu un sadarbības partneru klātbūtni tika atklāta jaunā rūpnīca un arī citi infrastruktūras objekti. “Šie infrastruktūras objekti pēdējos divos gados ir kopumā 14, kopā ar sadarbības partneriem šie objekti tika atklāti aprites ekonomikas centrā “Daibe”,” stāsta SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis.

Sadarbības partneriem un klātesošajiem viesiem bija arī iespēja iepazīt to, kas tad ir tapis aprites ekonomikas centrā “Daibe”, un arī bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcu. “Līdz šim šīs frakcijas lielākā daļa būtībā nonāca atkritumu krātuvē un radīja metāna emisijas, vidēji viena tonna sadzīves atkritumu rada aptuveni 80-100 kubikmetri metāna savā dzīves cikla laikā, bet ar šīm iekārtām 21 vienas dienas laikā līdz pat 80-85 procenti organiskās sausnes tiek pārvērsta biogāzē un arī samazināta organiskā sausne,” ar to, kā darbosies jaunā, iepazīstina SIA “ZAAO” Attīstības daļas vadītājs Mārtiņš Niklass.

Jaunai rūpnīcai, kā stāsta Gints Kukainis, uzņēmums SIA “ZAAO” izvēlējies vācu tehnoloģiju. “Ar to mēs atšķiramies, mūsu valstī mēs esam pirmie, kuri ir izveidojuši šāda tipa iekārtas, tās ir mazliet komplicētākas, bet tajā pašā laikā mēs ceram uz labāku rezultātu.”

Gan šī rūpnīca, gan pārējie īstenotie projekti pamatā ir saistīti ar gatavošanos bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas sistēmai, kas Latvijā tiks ieviesta no nākamā gada. “Mums ir noslēgušies darbi pie ceturtās atkritumu krātuves izbūves, kas nākotnē nodrošinās to, ka mums būs vieta, kur pieņemt atkritumus un vienlaicīgi mēs arī domājam, kā mazināt to noglabājamo atkritumu daudzumu, šim mērķim mums ir izbūvēta bioloģiski noārdāmo atkritumu rūpnīca, kas nodrošinās, ka mēs spēsim no sadzīves atkritumiem nošķirot nost bioloģiski noārdāmo frakciju, pēc tam caur šo rūpnīcu šie atkritumi tiks pārstrādāti, tad jau mēs ceram, ka kaut kādu daļu no šiem atkritumiem mēs varēsim atgriezt Latvijas tautsaimniecībā,” stāsta SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis. “Rūpnīca saražos gāzi, no gāzes mēs ražojam siltumenerģiju sev un ražošanas ēkai, un no pārējā mēs ražojam elektroenerģiju, tātad divi produkti mums ir no gāzes – siltumenerģija un elektroenerģija, kas mums aiziet kopējā tīklā, un rūpnīca vēl galarezultātā saražos tehnisko kompostu, tas ir domāts vairāk dažādu ceļu ielabošanai, vai tas ir domāts jau esošo krātuvju rekultivācijai. Jo mēs to būsim labāku sagatavojuši, jo būs plašāks pielietojums Latvijas tautsaimniecībā.”

No 2021. līdz 2023. gadam poligonā “Daibe” īstenoti attīstības projekti ar kopējo investīciju apjomu vairāk nekā 16 miljonu eiro apmērā. Sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību uzbūvēta arī ražošanas ēka, kurai, kā stāsta Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, tiek gaidīti nomnieki. Uzņēmumā “ZAAO” vērtē, ka pamatā ir gatavi arī nākamā gada izaicinājumiem, kas ir saistīti ar bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ieviešanu, tā no jaunā gada tiks ieviesta pakāpeniski un turpināsies arī iedzīvotāju informēšana un izglītošana.Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par sižeta saturu atbild SIA "VIDZEMES TV".

#SIF_MAF2023