Sesavas pamatskolā apgūst lietuviešu valodu

Jelgavas novada Sesavas pamatskolā šajā mācību gadā uzsākta lietuviešu valodas apgūšana. Pagaidām tās ir četras stundas nedēļā fakultatīvajās nodarbībās, bet interese esot liela. Bez pielietojuma, pierobežā dzīvojot, iegūtās zināšanas nepalikšot.

Šajā mācību gadā Sesavas pamatskolas audzēkņi četras stundas nedēļā apgūst lietuviešu valodu. Tā gan nav ierastā sēdēšana solos, jo visvieglāk vārdiņus iegaumēt rotaļās.

Kā ReTV atzīst skolotāja Gundega Kaulene, pierobežā daudziem lietuviešu valoda nav sveša, tāpēc apgūt vismaz sarunu valodu nebūšot grūti. “Mazie bērni, pirmā klasīte nāk, viņiem ir ļoti interesanti. Vakar arī mēs šo rotaļu spēlējām. Pie robežas valoda ir jāzina. Tā ir ļoti, ļoti līdzīga.”

Pagaidām tā gan nav kā mācību stunda, bet interešu izglītības pulciņš, kas radies pēc bērnu pašu iniciatīvas, jo Lietuvas pierobežā ar kaimiņvalsts skolu audzēkņiem nākoties tikties bieži. Sesavas pamatskolas direktores vietniece Elga Kostika: “Bērni paši saprata, tiekoties ar lietuviešiem, ka mums pietrūkst komunikācijas mūsu pašu valodās. Dažus vārdus bērni iemācījās uz vietas Lietuvā, jo mums bija kopīgas sporta aktivitātes, tagad pieteikušies ir jau 15 bērni.”

Arī Baltu vienības dienā, šodien, kad 1236. gadā apvienotais žemaišu un zemgaļu karapulks Saules kaujā uzvarēja Zobenbrāļu ordeņa bruņiniekus, sesavieši dodas uz Latvijas-Lietuvas robežu, lai satiktos ar Kriūkai skolas bērniem, atkal apliecinātu latviešu un lietuviešu vienotību. Kā atzīst skolotāja Solomeja Laukutiene, šīs dienas vēsturiskais rakurss tiekot apskatīts vēstures stundās, bet galvenais esot labas attiecības mūsdienās

Pagaidām bērnus gan vairāk vieno tikai rotaļas, no kurām daudzas ir kopīgas gan latviešiem, gan lietuviešiem, bet, iespējams, ka drīz tā vairs nebūs, jo interese apgūt tuvāko kaimiņu valodu esot abām pusēm.


#SIF_MAF2023