Seda – Valmieras novada nākotnes pērle

Lai dzīvesvidi Sedas iedzīvotājiem padarītu labvēlīgāku un krāšņāku, kā arī vienlaikus piesaistītu jaunus pastāvīgus iedzīvotājus, Sedā noritēja tikšanās, ieskicējot nākotnes perspektīvas pilsētai, kā arī uzklausot dažādus viedokļus par pilsētu tagad un vēlmes turpmākai pilsētas attīstībai. Pilsētas iedzīvotāja Valentīna Moroza stāsta: “Šeit kaut kāda plecu sajūta tomēr ir. Tāpēc, ka cilvēki šeit dzīvo no 1952. gada. Šeit dzimuši, auguši, veidojuši savu kopienu. Un viņi visi kā jau laukos visu viens par otru zina. Te ir kaut kāda stabilitāte. Es gribu redzēt vairāk jauniešus,  jauniešiem izveidotas atpūtas vietas. Izveidot to, kas tagad ir populārs, piemēram, metāla trenažieru laukumu. Izveidot velo trasi kaut vai apkārt pilsētai.” 

Sedas iedzīvotāja Ivita Dūdiņa pauž, ka pilsētā attīstīt varētu sporta nozari. “Stadions varētu attīstīties, šī pati slēpošana ziemā, trases. Atpūtas vietas. Varētu kaut vai pat skaistumkopšana, kas ir ļoti aktuāla. Pirts. Varētu pat izveidot nelielu viesnīcu. Jauniešiem radošus plenērus vasarās. Saistībā ar kokapstrādi, ar metālu.”

Sedā tiks izstrādāts teritoriālās attīstības telpiskās struktūras plāns, kura izstrādes laikā paredzētas divas tikšanās ar iedzīvotājiem. Tikšanās ir būtiskas, lai arī analizētu esošo situāciju pilsētā. Ainavu projektēšanas darbnīcas “ALPS” arhitekte Mārīte Speudzāne par pirmajiem iespaidiem, ierodoties Sedā, atklāj: “Mums patiešām pavērās tāda, burtiski sakot, pilnīgi cotādāka pasaule, nekā mēs esam pieraduši to redzēt apkārtējās pašvaldībās. Protams, Sedas rašanās vēsture ir pilnīgi unikāla, kas ir saistīta ar Sedas purva kūdras izstrādes ražošanu. Pilnīgi jauna, apdzīvota vieta, kas varbūt nav ierasta, nav ļoti tipiska Latvijas ierastajā  apdzīvotajām vietām. Un tāda varbūt mazliet sastingusi laikā. Taču tieši tas un to arhitektonisko vērtību kopums, tās vēsturiskās attīstības interesantums piedod šeit lielu, lielu potenciālu šai vietai. Taču arī lielu risku šobrīd to vietu pazaudēt.”

Valmieras novada pašvaldības rosinātā tikšanās ar iedzīvotājiem Sedā bija kā viens no soļiem, lai kopīgi nonāktu pie plāna, kā attīstīt Sedas pilsētu. Aplūkojot arī vienu no būtiskākajiem jautājumiem – jaunu iedzīvotāju, ģimeņu piesaisti, jo vietas kapacitāte to atļauj. Valmieras novada Attīstības pārvaldes Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas vadītāja Zanda Lapsa norāda: “Sedai ir ļoti daudz potenciāla. Tā ir gan šī te lokācija, kas ir unikāla. Sedai ir arī šī te dabas vērtība, arī purvs ir zināms, manuprāt, viscaur Latvijā. Tā trešā lieta ir esošā pilsētvide, kā tā ir veidota. Te ir tā pievienotā arhitektoniskā vērtība. Tai pašā laikā Sedai ir ļoti daudz arī problēmas, kas, protams, ir daudzās citās pilsētās, mazās pilsētās redzētas, kas ir saistītas ar iedzīvotāju trūkumu, ar iedzīvotāju skaita mazināšanos. Līdz ar to daudzi citi pakalpojumi un dzīves kvalitāte pamazām pasliktinās. Mēs gribam, ceram un redzam, ka Sedā ir potenciāls. Un mēs  tikai meklējam, kā to pilnveidot, uzlabot un pārveidot par visa novada pērli.” #SIF_MAF2023