Oglekļa meži palīdz videi

Ogleklis, kas aizvien vairāk nonāk atmosfērā, ir viens no galvenajiem klimata pārmaiņu rosinātājiem. Lai to neitralizētu, viena no iespējām ir stādīt mežus. Šādā veidā zemju īpašnieki var iesaistīties oglekļa kredītu tirgū. Proti – iestādīt mežu vietā, kur tas līdz šim nav audzis, realizējot koksni, iegūt papildus līdzekļus par absorbēto oglekli. 

Gulbenes novada Galgauskas pusē lauksaimniecībā neizmantojamā zemē šajās dienās stāda bērzus. Šie stādiņi sasnieguši jau aptuveni metru, tādēļ būs krietni izturīgāki. Šoreiz stādīšanā izmanto Igaunijā radītu iekārtu, kas darbu ļauj paveikt daudzreiz ātrāk, nekā, ja cilvēks to darītu ar rokām. “Mūsdienās ir reāli statistikas dati, kas parāda, ka pasaule aptuveni emitē 50 gigatonnas oglekļa atmosfērā, mēs piesaistām atpakaļ tikai divas. Tas nozīmē, ka mēs to darām krietni par maz, tāpēc ir jādara kaut kas lietas labā, lai mēs to piesaistītu vairāk,” saka uzņēmuma “Arbonics” mežsaimniecības eksperts Jānis Ruks.

Zemju īpašnieki, kuri ir gatavi stādīt mežus, lai tajos uzkrātu atmosfērā nonākušo oglekli, tādā veidā var uzkrāt arī oglekļa kredītu, kuru vēlāk pārdod brīvrātīgajā oglekļa tirgū. Šo kredītu iegādājas dažādas pasaules korporācijas un lielie uzņēmumi, kuri vēlas mazināt savu ietekmi uz apkārtējo vidi. Ruks: “Tā ir tāda kā iniciatīva zemju īpašniekiem, kā varētu nopelnīt kaut ko papildus, neskaitot koksni.”

Latvijā šī sistēma ir salīdzinoši jauna, tā darbojas vien pāris gadus, taču kopumā tās ietvaros apmežoti jau ganrīz 300 hektāri lauksaimniecībā neizmantojamās zemes. Meža īpašnieks var stādīt jebkuru koku sugu, kas Latvijā ir atļauta. Taču pieredze liecina, ka bērzi būs izturīgāki. “Bērzs ir mūsu apstākļiem pats piemērotākais tādēļ, ka ir pietiekoši izturīgs, ir ar labu noturību pret zvēriem, jo zvēri tik ļoti nemīl un ir ātraudzīgs,” saka uzņēmuma “Arbonics” pārdošanas speciālists Jānis Ozoliņš.

Viena oglekļa kredīta vienība ir viena tonna uzkrātais ogleklis, kuru aprēķina pēc īpašas formulas. Ilgstpējas jautājumiem kļūstot aizvien aktuālākiem, plānots, ka tuvākajā desmitgadē kopējā oglekļa tirgus vērtība var pārsniegt 50 miljardus eiro. 


#SIF_MAF2023