Mums kā Lāčplēšiem ir jāpamana, kurš ir Kangars

Rokopera “Lāčplēsis”, kas 1988. gadā kļuva par vienu no Atmodas laika simboliem, pēc 35 gadiem tiek iestudēta Lielvārdē – vietā, kur savulaik rakstnieks Andrejs Pumpurs smēlās iedvesmu eposam “Lāčplēsis”.  

“Brīvība nav nekas tāds, ko var izcīnīt vienreiz pa visām reizēm. Toreiz mēs cīnījāmies par politisku brīvību. Tagad mums ir daudzas brīvības, par ko cīnīties,” par rokoperas “Lāčplēsis” iestūdējumu, kas pirmo reizi izskan eposa nories vietā Lielvārdē, saka tās libreta autore Māra Zalīte. Šogad rokoperai 35. gadskārta, bet savu aktualitāti tā nav zaudējusi arī šodien. 

Mūziķis Uldis Marhilēvičs: “Man gāja cauri kaut kādas enerģijas no tiem laikiem, strāvojumi. Visu laiku kamols bija kaklā, un es sapratu, ka mēs esam fantastiskā laikā – tajā vietā un laikā mēs esam, kad notikās lielas lietas mūsu tagadējā vēsturē. Un šis darbs nav vienkārši rokopera vai teātris, tas ir mūsu tautas kods – ietērpts skaistā libretā, dzejā un mūzikā.”

Arī daļai no ReTV uzrunātajiem rokoperas klausītājiem vēl spilgtas atmiņas no 1988. gada iestudējuma. “Pašreiz ir cits laiks, bet faktiski tās domas, kas tur ir ieliktas… nekas jau nav mainījies. Kaut arī pagājuši tik ilgi gadi, situācija ir tieši tāda pati,” saka Ginta, apmeklējusi arī pirmo rokoperas iestudējumu.

Mūziķis Atis Zviedris, kam rokoperas režisore Rēzija Kaliņa uzticējusi iznest galvenā tēla Lāčpleša lomu, atzīst, ka tieši izvēlētā vieta – Lielvārde – palīdz vēl izjustāk nest vēstījumu tālāk. “Es esmu šeit iepazinies ar lielisku ozolu, pasmēlies enerģijas, pameditējis Lielvārdes pilsdrupās, nogājis pie Daugavas, sajutis Andreja Pumpura garu, sajutis Lāčplēša garu.”

Laimdotas lomas atveidotāja Beāte Zviedre: “Esam kārtīgi pastrādājuši, garas stundas mēģinājumos. Un arī sajutuši šo te atmosfēru, ko nevar panākt nevienā koncertzālē, ne kaut kur citur.”

Izskanot rokoperai, vairāk nekā četru tūkstošu klātesošo skatītaju ovācijas nerima, pārraugot kopīgā dziesmas “Atgriešanās” izpildījumā. Zviedris: “Tagad ar visu ģeopolitisko situāciju mums kā Lāčplēšiem ir jāpamana, kurš tad ir tas Kangars. Mēs nedrīkstam salūzt līdz galam, kad esam pie Ziemeļmeitas. Un ir ļoti, ļoti jāieklausās sevī, lai šo visu gēnu iedotu nākamai paaudzei un lai nākamā paaudze šādas kļūdas vairs nepieļautu.”

Jāpiebilst, ka šogad svinēta tiek arī Andreja Pumpura eposa “Lāčplēsis” 135. gadskārta. 


#SIF_MAF2023