Mobingu jauc ar konfliktiem vai nesaskaņām

Latvijas skolās ievērojami vairāk nekā puse skolēnu ir piedzīvojuši apcelšanu, bet gandrīz piektā daļa novērojusi pret kādu citu vērstu mobingu. Lai veicinātu emocionālo inteliģenci un novērstu mobingu skolās, notika kampaņa “Apturēsim mobingu skolās!”. Tās laikā saziedoti vairāk nekā 15 tūkstoši eiro izglītojošiem materiāliem. Tos piegādās 125 skolām. 

Limbažu Valsts ģimnāzija ir viena no skolām, kas nupat saņēmusi izglītojošos materiālu komplektus, kas sastāv no sešām grāmatām, kur apkopotas pedagogu un psihologu metodes kā spēles emocionālās inteliģences attīstībai. ReTV viesojās ģimnāzijas sociālās pedagoģes un sociālā uzņēmuma “Esi/centrs” treneres nodarbībā par pašregulāciju, kuras laikā 5.b klases skolēni izmēģināja dažas no grāmatās aprakstītajām aktivitātēm. “Šodien nodarbība bija par emocijām, kā emocijas var ietekmēt mobingu. Ja mēs jūtamies skumji vai bailīgi, cik šī te emocija var pastiprināt to, ka kāds pret mani var kaut ko… vai kā prieks vispār var novērst, ka tāds mobings šeit nebūs, piemēram,” saka Limbažu Valsts ģimnāzijas sociālais pedagogs, “Esi/centrs” trenere Elīna Strazdiņa.

Par kampaņā iegūtajiem līdzekļiem “Esi/centrs” jau novadījis mācību kursu 15 pedagogiem no visas Latvijas, kur viņi apguva emocionālās inteliģences trenera prasmes un tehnikas, ko pielietot dažādās situācijās skolas vidē. Elīna Strazdiņa bija viena no tiem.

Strazdiņa: “Šī kampaņa ir vēršanās pret mobingu skolās, #PlecuPiePleca, mēs visi apvienojamies – gan skolotāji, vecāki un bērni –, iestājamies pret pāri darīšanu vienam otram. Jo bieži vien ikdienā mobings tiek jaukts ar kādu konfliktu vai vienkārši nesaskaņām. Mobings ir tīša un mērķtiecīga pāri darīšana ilgākā laika posmā.”

Elīna Strazdiņa arī uzsver, ka mūsdienās mobings notiek arī slēptā veidā, izmantojot internetu. Tiek arī izmantotas iebiedēšanas tehnikas. “Ja tu izstāstīsi kādam, tad viss kļūs vēl spēcīgāks, tevi tur izsmies. Un tas ir ļoti skumji, līdz ar to, ja bērns nelūdz palīdzību, ja viņš nejūtas drošs, tad arī mēs nevaram palīdzēt.”

Jāpiebilst, ka, uzsākot kampaņu “Apturēsim mobingu skolās!”, šovasar organizācija “Mammamuntetiem.lv” veica Latvijas vecāku aptauju. Tajā gandrīz 67% aptaujāto vecāku atzina, ka viņu bērns mācību iestādē dažādu iemeslu dēļ ir apcelts, vēl 19% zina, ka viņu atvase bijusi blakus un novērojusi pret kādu citu vērstu mobinga situāciju.