Lai izmitinātu Rožkalnu iemītniekus, taps moduļu māja

Rencēnu pagasta „Camphill Rožkalni” ciematā turpinās darbs, lai likvidētu ugunsgrēka sekas, kas  maija nogalē nopostīja dzīvojamo ēku un bez pajumtes un iedzīves palika 13 cilvēki, viņu skaitā arī pieci jaunieši ar īpašām vajadzībām. Šobrīd galvenais, kā stāsta „Camphill Rožakalni” valdes priekšsēdētājs Jānis Roze,  ir attīrīt ugunsgrēkā cietušo ēku, lai saprastu, kā to varētu atjaunot. “Šodien mums ir lielā talka, atsaucās un ir atbraukuši palīgā studentu korporācijas „Selonija” biedri, kā arī daži citi draugi un ģimenes locekļi.”

“Es šovakar neaizbraucu uz laukiem zāli pļaut, bet braucu palīgā. Šajā mājā, tad, kad tā tika nodibināta, manas māsas audžudēls arī ir dzīvojis, viņai droši vien arī sāp sirds par šo „bildi”,” savu līdzdalību pamato talcinieks  Bruno Pētersons. 

“Palīdzam tikt galā ar šo nelaimi, dabūt ārā to, ko vēl var izmantot, arī to, ko vairs nevar izmantot,” par to, kas jādara talkā, stāsta Krišjānis Spalva.

Talcinieku uzdevums ir gan novākt mājai ugunsgrēkā bojātās konstrukcijas, gan arī tīrīt no sodrējiem sadzīves lietas. “Tīru mēbeles, mamma traukus tīra, es šeit mēbeles,” stāsta talciniece Laima Dille, kura ar ģimeni šurp atbraukusi no Jelgavas. Turpina Laimas mamma Sandra: “Mēs apvienojām ar laivu braucienu, tad palikām pa nakti un tad šodien pievienojāmies, visa ģimenīte, jāpalīdz, cilvēkiem nelaime notikusi.”

Sabiedrības atbalstu „Rožkalni” saņēmuši arī tūlīt pēc ugunsgrēka, piemēram, Zemessardze aizdevusi teltis, kur novietot mantas, ziedota arī nauda. Stāsta  „Camphill Rožkalni” valdes priekšsēdētājs Jānis Roze: “Paldies Latvijas cilvēkiem! Gan zvanījuši, gan prasījuši, kā palīdzēt, kā atbalstīt, ļoti daudz, milzum daudzums zvanu, mums ir ziedojumu konts, kur, man šķiet, kādi 300 cilvēki ir noziedojuši, sākot no mazas summas. Pēc personas koda skatoties, tas varētu būt puika savu kabatas naudu, tā kā milzīgs, milzīgs paldies visiem ziedotājiem.”

Operatīvi saņemta arī apdrošināšanas atlīdzība, taču šie līdzekļi vien šobrīd nesegs tos izdevumus, kas būs vajadzīgi ugunsgrēkā cietušās ēkas atjaunošanai. “Mums ir jāuzceļ atpakaļ tā māja, bet par apdrošināšanas atlīdzību nepietiek naudiņas, jo apdrošinātāji samaksāja, vienojāmies, laba tā atlīdzība ir, bet slēdzām šo apdrošināšanas līgumu pirms gada, šobrīd pa gadu ir inflācija un būvniecības cenas uzkāpušas, tā kā mums jāvāc naudiņa, lai varam uzcelt to māju,” stāsta Jānis Roze.

Šobrīd gan veiksmīgi  rasts pagaidu risinājums, lai izmitinātu Rožkalnu iemītniekus, taps moduļu māja. Jānis Roze jau rāda vietu, kur tā tiks uzstādīta: “Šī būs tā vieta, kas ir jau atzīmēta zemes norakšanai, jums būs jābrauc pēc diviem mēnešiem, šeit stāvēs māja mūsu klientiem. Mēs esam šobrīd šo apdrošināšanas atlīdzību ieguldījuši šīs mājas nopirkšanā, bet tā atlīdzības naudiņa ir paredzēta nodegušās mājas atjaunošanai, tā kā mums būs tā jāatdod atpakaļ tai mājai, bet šobrīd varam atrast ātru risinājumu, lai Rožkalni var funkcionēt.”

Rožkalnu ciemats tika izveidots pēc Norvēģijas pieredzes  pirms 25 gadiem un ir vienīgā šāda veida kopiena Latvijā,   cilvēki ar īpašām vajadzībām  var dzīvot ģimeniskā vidē un arī strādāt kopienas saimniecībā. “Mums ir desmit cilvēki ar īpašām vajadzībām. Šiem mūsu īpašajiem cilvēkiem šīs ir mājas, viņi dzīvo kopā ar darbinieku ģimeniskā vidē, mums ir biodinamiskā saimniecība ar piena lopkopību, mēs arī pārstrādājam to pieniņu sierā. Un šie cilvēki ir arī devēji dzīvei, nevis tikai ņēmēji, viņi ļoti daudz ko var patstāvīgi izdarīt, pilnvērtīgi dzīvot savu dzīvi. Viņam tiek dota iespēja arī strādāt un iemācīties kaut ko darīt. Ar šo vietu pirms 25 gadiem Latvijā sākās  deinstitucionalizācija, tas arī liek saņemties, tādā bēdu pilnā brīdī saņemt spēkus, ka tā ir tik jēgpilna vieta, ka tai ir jāturpinās.”

Lai atjaunotu ugunsgrēkā cietušo ēku, sabiedrības atbalsts Rožkalniem vēl ir ļoti nepieciešams, tie var būt gan naudas ziedojumi, gan palīdzība ar būvmateriāliem.#SIF_MAF2023