Katrā muižā jābūt savai bibliotēkai

Katrā muižā ir jābūt savai bibliotēkai. Šādu lēmumu ir pieņēmusi arī Ruckas muiža Cēsīs, aicinot ikvienu ziedot dažādas latviešu autoru grāmatas. Muižā īpaši gaida iespieddarbus, kas jebkādā veidā ir saistīti ar Cēsīm vai Cēsu novadu. Cilvēku atsaucība izrādījusies necerēti liela.

Pašlaik topošās bibliotēkas krājuma veidošanai Ruckas muižā ir atvēlētas divas telpas. Taču, kā norāda muižas kultūras projektu vadītājs Jānis Gabrāns, katru dāvinājumā saņemto grāmatu vēlāk rūpīgi reģistrēs, tā atradīs savu vietu speciāli bibliotēkai veidotos plauktos. “Šeit būs atsevišķs plaukts, kas saistīts tieši ar Cēsīm, Cēsu novadu, Cēsu rajonu. Gan autoru darbi. Gan Cēsīs izdotie, jo pirmās Latvijas laikā Cēsīs ir bijušas divas grāmatu spiestuves.”

Tāpat īpaša vieta topošajā bibliotēkā būs grāmatām par Cēsu apkaimi un cilvēkiem, kuri šeit kādreiz dzīvojuši un strādājuši. Gabrāns: “Andreja Pumpura raksti. Pumpurs arī tomēr ar Cēsīm saistīts, tomēr “Lāčplēsis” Cēsīs. Bet šeit iekšā ir izcila lieta saglabāta, tas gan nav oriģināls, bet tā ir Pumpura rakstītā vēstule no Jaunpiebalgas. Tas labākais, ka tā ir spieta uz Līgatnes papīra.”

Sava vieta bibliotēkā būs grāmatām, kurās atrodami dažādi ieraksti, autogrāfi vai veltījumi. Gabrāns: “Lūk, kaut vai Kārļa Sebra autogrāfs – maniem skatītājiem, maniem lasītājiem.”

Grāmatas uz Ruckas muižu ceļo teju no visas Latvijas. Kamēr aplūkojam jau sarūpēto literatūru, muižā ieradies kāds pāris, kurš atvedis piecus maisus ar dažādām latviešu autoru grāmatām. Priekuļu iedzīvotāji Viktorija un Valdis Grazdiņi: “Tur ir kopotie raksti. Es jums parādīšu divas grāmatas, tās ir vecu vecās, bet palietotas – 20. gadu. Pirmā grāmata “Latvijas atbrīvošana”.”

Ziņu par Ruckas muižas topošo bibliotēku pāris pamanījis sociālajos medijos. Ģimene mājās atbrīvojusi grāmatu plauktus, taču senākos iespieddarbus bijis žēl tā vienkārši izmest. Starp atvestajām grāmatām atrodas arī kāda Ruckas muižā īpaši meklēta autora darbs. Gabrāns: “Lūk, šī ir tā grāmata. Pāvils Gruzna ir cilvēks, kurš ir dzimis tieši Ruckas muižā.” 

Pagaidām gan atvestās grāmatas vēl turpinās krāties muižas istabās, jo turpat Cēsīs kādā galdniecībā rit pēdējie darbi, līdz gatavi būs bibliotēkai nepieciešamie grāmatu plaukti. “Pirmo saliksim uz vietas un sapratīsim, vai varam pa trepēm uznest augšā. Ja varēsim pa trepēm uznest augšā, tad būs labi, ja nē, tad vēdīs visas detaļas uz vietas,” saka galdnieks Viktors Bautris.

Jānis Gabrāns saka, jau šī gada beigās Ruckas muižā būs skaista bibliotēka, kur ikviens varēs atnākt patīkami pavadīt laiku, palasot kādu grāmatu turpat muižas oranžērijā vai kādā citā sev tīkamā muižas vietā. “Patiesībā jebkurš no ielas varēs atnākt paņemt, palasīt, pabaudīt. Pielietojums viņai noteikti būs, tā nebūs slēgta bibliotēka, tas ir pilnīgi droši.”