Jēkabpils 2. vidusskolā sašutums un asas diskusijas

Liels satraukums valda Jēkabpils 2. vidusskolas kolektīvā – pašvaldība plāno likvidēt 10.-12. klašu posmu. Izglītības iestāde ir skolēnu skaita ziņā lielākā skola Jēkabpilī – tajā mācās 1507 izglītojamie , turklāt šim skaitam katru gadu ir tendence palielināties. Tādēļ ne vecāki, ne pedagogi neizprot iemeslu, kādēļ skola steidzami jāreorganizē.

Asas diskusijas norisinājās Jēkabpils 2. vidusskolā, kur bija pulcējušies skolēni, viņu vecāki un pedagogi, kā arī Jēkabpils novada domes pārstāvji. Izglītības iestādes kolektīvs ir kategoriski pret domes deputātu pausto ieceri likvidēt 2. vidusskolas 10.-12. klašu posmu, pārveidojot iestādi par pamatskolu. 

Jēkabpils 2. vidusskolas sākumskolas skolotāja Anita Ščegalkova: “Daudzi vecāki izvēlēsies citu skolu, ies prom. Es uzskatu, ka nedrīkst nerēķināties ar vecāku viedokli, pilsētnieki maksā nodokļus, viņiem ir tiesības izvēlēties skolu, ar viņu viedokli ir jārēķinās.”

Vairākās klašu grupās tika veikta vecāku aptauja – arī 4. un 5. klašu audzēkņu vecāki snieguši savu vērtējumu, domājot par bērnu nākotni. Jēkabpils 2. vidusskolas audzēkņu mamma, Skolas padomes pārstāve Indra Spalviņa: “No 244 vecākiem, kuri vispār balsoja, 224 vecāki, var teikt – gandrīz visi, ir absolūti pret vidusskolas klašu slēgšanu. Lai arī tā ir tikai 4. un 5. klase, arī šie vecāki domā perspektīvā uz priekšu, lai nav mētāšanās, lai nav raustīšana.”

Ne skolēniem un vecākiem, ne pedagogiem nav saprotams iemesls, kādēļ tik steidzīgi tiek virzīts jautājums par vidusskolas posma slēgšanu. Jau pēc dažām dienām – 25. aprīlī – būs domes sēde, kur paredzēts pieņemt lēmumu. Deputāts Ainars Vasilis, kurš ir divu domes komiteju priekšsēdētājs, tostarp jautājumos par izglītību, atklāti pauda savu viedokli, ka šāda iecere esot, lai glābtu Jēkabpils Valsts ģimnāziju no skolēnu skaita krituma. Arguments gan nav izprotams, jo ģimnāzija atbilst gan kvantitatīvajiem, gan kvalitatīvajiem kritērijiem, un to apliecina Izglītības un zinātnes ministrijas atzinums. Pēc ministrijas kritērijiem pilsētas teritorijā vidusskolas grupā jābūt 120 audzēkņiem, ģimnāzijas 10.-12. klašu posmā šobrīd ir 198 skolēni. Ainars Vasilis, Jēkabpils novada domes deputāts, uzsver, ka runa esot par tālāku nākotni saistībā ar 2. vidusskolas skolēnu skaita palielināšanos. “Nākotnē, palielinoties skolēnu plūsmai, šo cilvēku skaits arī palielināsies, kas paliek šajā skolā. Tas ir normāli. Tātad nākamā, kurā samazinās pirmā, ir ģimnāzija.”

Jēkabpils 2. vidusskolas audzēkņi ir pārliecināti, ka 10.-12. klašu likvidēšana diez vai uzlabotu situāciju ģimnāzijā, pat ja tur tiešām samazinātos skolēnu skaits. Sanāksmē tika prezentēta šī brīža 9. klašu skolēnu aptauja. Tajā norādīts, ka B variantā – ja vairs nebūtu vidusskolas posma, lielākā daļa aptaujāto – 41 bērns – izvēlētos doties uz citu skolu ārpus Jēkabpils pilsētas. Savukārt ģimnāzijā mācības būtu gatavi turpināt tikai pieci skolēni. Pedagogi uzsver, ka daudzi nemaz nespētu pāriet uz ģimnāziju.

Domes deputāti – Alfons Žuks un Ainars Vasilis – pieminēja vēl vienu iemeslu vidusskolas posma slēgšanai – šobrīd otrās vidusskolas 10.-12. klašu posmā mācās 71 skolēns, tātad skola neizpilda ministrijas kritērijus par skolēnu skaitu. Tomēr Jēkabpils novada Izglītības pārvaldē informē, ka šobrīd neesot pamata bažām par valsts atbalsta pārtraukšanu.

Pat tad, ja skola būtu atzīmēta kā neatbilstoša valsts finansējuma saņemšanai, jāņem vērā, ka vēl visu nākamo mācību gadu skolas saņems finansiālo atbalstu no valsts. Ministrijas pārstāvji uzsver, ka “noteikti ir skaidrs, ka pašvaldības, kurās nav atbilstība pilnīgi visām izglītības iestādēm, finansējumu nākamajā mācību gadā saņems atbilstoši šobrīd spēkā esošajam regulējumam”. Izglītības un zinātnes ministrija joprojām nav apstiprinājusi jauno pedagogu darba samaksas modeli. Skaidrāks lēmums par to varētu tikt pieņemts maijā vai jūnijā.

Skolas kolektīvs lūdza domes pārstāvjus atlikt lēmuma pieņemšanu līdz nākamajam gadam, savukārt Ainars Vasilis un Alfons Žuks solīja skolas viedokli paziņot citiem deputātiem. Tomēr vecāki un pedagogi pauž bažas, vai deputāti viņu viedoklī ieklausīsies.