Alūksnes novadā tiek īstenota izglītības iestāžu tīkla reforma

Šī gada 1. septembris Alūksnē solās būt citādāks, nekā bija līdz šim. No 1. septembra novadā tiek īstenota izglītības iestāžu tīkla reforma, kas paredz arī noteiktas izmaiņas.

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis pauž: “Ar šī gada pirmo septembri darbu turpina Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija ar vidusskolas posmu 10.-12. klašu grupām. Ar pirmo septembri jau darbu ir uzsākusi, pirmajā septembrī bērniem vērs durvis jaunā izglītības iestāde Alūksnes vidusskola. Tā realizēs programmas, sākot no pirmās, līdz pat 12. klasei. Plus obligāto pirmsskolas izglītību uzsāks piecgadniekiem, sešgadniekiem. Un darbu novada teritorijā turpina divas pamatskolas, kas ir Liepnas pamatskola un Ziemeru pamatskola. Un, protams, pirmsskolas izglītību nodrošina visas pirmsskolas izglītības iestādes, kas arī darbojās līdz šim.”

Pirms uzsākt jauno mācību gadu, norit gatavošanās skolēnu uzņemšanai, lai mācību process būtu veiksmīgs arī tiem skolēniem, kuri dzīvo ārpus pilsētas. “Paši galvenie akcenti, pie kā mēs strādājam un kas bija ļoti darbietilpīgi, ir šis transporta nodrošinājums no 1. septembra. Kā zinām, bērniem, kas dzīvo pagastu teritorijās, šobrīd lielākoties būs jānokļūst Alūksnes pilsētā un izglītības iestādēs, kas atrodas pavisam trīs ēkās visā Alūksnes pilsētā. Vēl ļoti svarīgs aspekts ir tas, ka šogad ar 1. septembri interešu izglītība bērniem tiek realizēta caur bērnu un jauniešu centru, kas tad ir atbildīgs un realizē šīs programmas visā novadā no šīs iestādes. Jāsaka, ka programmas ir iesniegtas ļoti daudz un daudzveidīgas. Bērniem būs, ko izvēlēties, lai attīstītu savas ārpus klases vēlmes gan Alūksnē, gan Liepnā, gan Ziemeros,” stāsta Ingus Berkulis.

Arī jaunajā Alūksnes vidusskolā norit darbi, lai uzņemtu skolēnus un nodrošinātu mācību procesam nepieciešamo vidi un informāciju par gaidāmajām norisēm. Alūksnes vidusskolas direktore Ilze Līviņa par gatavošanos skolēnu uzņemšanai atzīst: “Gatavošanās darbi norit ļoti intensīvi, katru dienu. Sākot no pirmā augusta, darbu uzsāka Alūksnes vidusskola. Pirmie bija skolas tehniskie darbinieki, kuri bija arī pirmie, kuri uzsāka tehniskās lietas. Iekārtošanu, vēl kādus remontdarbus, kas nepieciešams. Sakārtot tā, lai varētu jau uzsākt gan skolotāji, gan skolēni mācību gadu. Vecāki ir saņēmuši ziņu par pirmo septembri. Kā notiek pirmais septembris, kad visi tiek aicināti uz audzināšanas stundu savā konkrētajā ēkā, tā gribētu teikt. 1-3. klases skolēni Lielā ezera ielā. 4.-6. klašu skolēni Kanaviņu ielā 14, 7.-12.klašu skolēni Glika ielā 10. Sagaidīs dežurants, būs informācija par konkrēto klases telpu, kur tiek aicināti šie bērni, un tur sagaidīs klases audzinātāji.” 

Pēc audzināšanas stundas Alūksnes vidusskolas skolēni dosies uz Alūksnes pilssalas estrādi, lai kopīgi svinīgā pasākumā atzīmētu mācību gada uzsākšanos.


#SIF_MAF2023