Zini savas tiesības S2E6

Invalīda tiesības: Jauna kārtība asistenta pakalpojuma saņemšanā. Asistenta pakalpojumus ir tiesīgas izmantot ne visas personas ar invaliditāti. Pakalpojums ir pieejams noteiktām invalīdu grupām un tā mērķis ir sekmēt šo cilvēku mobilitāti un iesaisti sabiedrības dzīvē. Šī gada 1.jūlijā ir spēkā stājusies jauna kārtība, kā pieteikties, saņemt un izmantot asistenta pakalpojumu. Par aktuālajām izmaiņām, kā arī valsts un pašvaldību darbu jaunu pakalpojumu personām ar invaliditāti izveidē diskutēsim ar Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktori Elīnu Celmiņu un Tiesībsarga Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāju Inetu Rezevsku.