Veselības tūrisms Vidzemē

Lai piesaistītu investīcijas un attīstītu mazo un vidējo uzņēmumu potenciālu, plānošanas reģionu projektu komandas un uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti ir kopīgi strādājuši pie sadarbības veicināšanas starp četru Latvijas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta vidēm. Pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020 īstenots projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos”. No četrām projekta prioritārajām nozarēm - pārtikas ražošana, lauksaimniecība, kokapstrāde un tūrisms - Vidzemes plānošanas reģions izvirzīja trīs, kas tieši saistītas ar reģiona viedo specializāciju - kokapstrādi, tūrismu un lauksaimniecības uzņēmējdarbību. Par katru no šīm nozarēm izveidoti stāsti video formātā, lai veicinātu atbalsta un investīciju piesaisti, kā arī uzsvērtu nozaru pašreizējo situāciju un potenciālu Vidzemē.

Latvijas veselības tūrisma klastera vadītāja Gunta Ušpele atzīst, ka Vidzemei ir visas iespējas kļūt par lielisku veselības tūrisma galamērķi. “Šajā reģionā ir fantastiska daba ar dziednieciskiem resursiem, to pielietojuma potenciāls ir daudz lielāks, kā līdz šim.” G. Ušpele vērtē, ka Vidzemē jau drīzumā noteikti attīstīsies jauni veselības tūrisma produkti un objekti. “Es saredzu spēcīgus priekšnosacījumus, lai attīstītu gan dabas SPA, gan pielietotu ārstniecisko klimata terapiju, gan attīstītu jaunus bioenerģētiskā balansa SPA centrus, kuros atjaunot savu enerģētisko spēku un ārstētu dažādas mentālās problēmas.” Speciāliste spriež, ka ikviens objekts, produkts vai pakalpojums, kas tiek izveidots Vidzemes reģionā, ir iecienīts, populārs un pieprasīts ne tikai Latvijas iedzīvotāju vidū, bet arī kaimiņvalstīs un Baltijas jūras reģionā.

Labs piemērs ir rehabilitācijas centrs “Līgatne”, kas ik gadu apkalpo ap diviem tūkstošiem cilvēku, nodrošinot plašu veselības pakalpojumu klāstu. SIA “Līgatnes rehabilitācijas centrs” vadītāja Dace Klāmane uzsver, ka centrs atrodas vienā no skaistākajām vietām Vidzemē - Gaujas Nacionālā parka teritorijā, un tam piemīt potenciāls, lai attīstītu veselības tūrismu. “Reģionā ir pieejami daudzi resursi, tostarp moderna infrastruktūra, kas atbilst starptautiskiem standartiem.” Tiesa, pats centrs darbojas būvē, kas nodota ekspluatācijā 1981. gadā, kopš tā laika nekādi pārbūves vai atjaunošanas darbi nav veikti, tomēr nu ir cerība, ka tie varētu notikt. “Ir nepieciešamas investīcijas ēkas atjaunošanai. Šobrīd mums notiek darbs pie iespējas iegūt finansiālu atbalstu Attīstības finansu institūcijas “Altum” pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā” otrajā atlases kārtā. Šajā projektā plānojam veikt centra administratīvā korpusa fasādes un iekšējo inženiertīklu atjaunošanu,” stāsta D. Klāmane. Viņa arī atzīst, ka jau šobrīd centra speciālisti strādā no visas sirds un ir pārliecināti, ka veselības tūrisms Vidzemē turpinās attīstīties, un ieguvēji būs gan pacienti, gan uzņēmēji.Plašāka informācija sadarbībai www.vidzeme.lv vai https://invest.vidzeme.lv/